Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Kolejna ciąża podczas urlopu wychowawczego a prawo do zasiłku i urlopu macierzyńskiego

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 2010-06-25

Jestem obecnie na urlopie wychowawczym, który kończy się pod koniec września, ale jestem w ciąży i dzieci (ciąża bliźniacza) urodzą się w listopadzie, albo i wcześniej. Już teraz mam zwolnienie lekarskie, bo ciąża jest zagrożona. Czy będzie mi przysługiwał urlop (i zasiłek) macierzyński oraz urlop wychowawczy, jeżeli dzieci urodzą się przed zakończeniem urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko? Jakie dokumenty i komu powinnam przedstawić? Obecnie przebywam za granicą.
Kamilla Stefaniuk-Borówka

Biorąc pod uwagę opisany przez Panią stan faktyczny i obowiązujące przepisy, należy zwrócić uwagę na to, że prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego nie jest tożsame z prawem do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Otóż urodzenie przez Panią dzieci w czasie trwającego urlopu wychowawczego nie przerwie tego urlopu. W związku z urodzeniem dzieci podczas jego trwania nie nabędzie Pani prawa do urlopu macierzyńskiego, ale do zasiłku macierzyńskiego – już tak. W przypadku bowiem, gdy kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym (tak jak Pani) urodzi dziecko (dzieci), to nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, ale do zasiłku macierzyńskiego. Uprawnienie to wynika to z treści art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.). Przywołany artykuł mówi o tym, iż zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko, gdy urodzenie dziecka ma miejsce w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego, ale także gdy urodzenie dziecka nastąpi w trakcie urlopu wychowawczego.

Świadczenie przysługuje przez okres równy długości urlopu macierzyńskiego. Obecnie, gdy urodzi się jedno dziecko, jest to 20 tygodni, gdy bliźnięta – 31, trojaczki – 33, czworaczki – 35, pięcioraczki – 37 itd., z tym że dotyczy to sytuacji, gdy okres ten jest dłuższy niż pozostała część urlopu wychowawczego. Jeżeli pełny wymiar macierzyńskiego wykracza poza udzielony urlop wychowawczy, to pracownicy przysługuje zasiłek przez odpowiednio 20, 31, 33, 35 lub 37 tygodni liczonych od dnia porodu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli więc urodzi Pani dzieci w listopadzie 2010 roku, a urlop wychowawczy skończy się Pani np. w styczniu, to zasiłek będzie Pani dostawać przez 31 tygodni. Wystarczy przekroczenie choćby o jeden dzień. W takiej sytuacji będzie Pani przysługiwało prawo do urlopu macierzyńskiego od dnia następującego po zakończeniu urlopu wychowawczego do wyczerpania pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego.

Wypłata zasiłku będzie wyglądać trochę inaczej, gdy cały okres macierzyńskiego przypadnie w trakcie trwania urlopu wychowawczego, czyli jeżeli będzie Pani na wychowawczym np. do sierpnia 2011. W takim wypadku wypłata zasiłku macierzyńskiego jest skracana o dwa tygodnie.

Reguła ta wynika z art. 180 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu”. Jeżeli więc prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, tj. przez okres skrócony o 2 tygodnie.

Oznacza to, że w takiej sytuacji otrzyma Pani świadczenie przez 29 tygodni liczonych od dnia porodu. Jeśli więc Pani urodzi dzieci w listopadzie 2010 roku, a urlop wychowawczy skończy się w sierpniu 2011 roku, to zasiłek będzie Pani dostawać tylko przez 29 tygodni (a nie przez 31).

Będzie Pani mogła też skorzystać z tzw. dodatkowego urlopu macierzyńskiego. To uprawnienie dobrowolne. Jego wymiar wynosi trzy tygodnie w przypadku urodzenia wieloraczków. Dodatkowy urlop powinna Pani wykorzystać bezpośrednio po podstawowym macierzyńskim.

O swoim zamiarze skorzystania z dodatkowego urlopu powinna Pani poinformować płatnika zasiłku – albo pracodawcę (jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych), albo ZUS (mały pracodawca – poniżej 20 pracowników).

Potrzebne dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • wniosek o wypłatę zasiłku,
  • jeśli płatnikiem jest ZUS, to należy złożyć też zaświadczenie płatnika składek (pracodawcy) na druku ZUS Z-3. Jeśli pracodawca go nie przekaże Pani, to ZUS sam wystąpi do niego o to zaświadczenie.

Jeżeli urodzi Pani już po wychowawczym, to nabędzie Pani prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego na zwykłych zasadach.

Powinna Pani bowiem wiedzieć, że zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego. Poza tym zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku, gdy zatrudnienie ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a pracownicy nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje jej do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Drugi wniosek o urlop wychowawczy – ile wychowawczego jeszcze mi zostało?

Chcę przedłużyć urlop wychowawczy. Syn urodził się 7.09.2008 r., a mój pierwszy wniosek o urlop dotyczył okresu od 15.04.2009 r. do 30.04.2011 r. Chciałabym zacząć pracę, gdy syn pójdzie do przedszkola. Kiedy więc złożyć drugi wniosek o wychowawczy? Czy jeszcze mogę go złożyć? Ile wychowawczego jeszcze mi zostało?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Urlop ojcowski – płatny czy nie?

Czy ojcowski urlop jest płatny?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Wstrzymanie ustalonego urlopu

W naszej firmie planujemy urlopy już na początku roku. 11 dni wykorzystałam w kwietniu, a na październik miałam zaplanowane kolejne 10. Wpłaciłam już zaliczkę na ten jesienny wyjazd. Obecnie przełożony chce odwołać mój urlop ze względu na szkolenia w dziale. Co mam zrobić? To nie pierwszy raz, gdy wolne dni będą odwołane.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »