Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kogo nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych?

Marek Gola • Opublikowane: 2015-05-04

Jestem pielęgniarką i mamą 2-latki. W pracy złożyłam wniosek, iż nie zamierzam pracować w godzinach nadliczbowych do skończenia przez dziecko 4 roku życia. W zakładzie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Czy znaczy to, że tych nadgodzin nie mogę mieć w tym okresie 3-miesięcznym, czy też oddziałowa powinna co miesiąc wpisać mi tyle dyżurów, ile mam godzin do wypracowania w danym miesiącu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi Kodeks pracy zwany dalej K.p. Poniższa odpowiedź została oparta na faktach przedstawionych przez Panią w pytaniu oraz na ich ocenie prawnej.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi art. 178 K.p., który ma następującą treść:

„§ 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.

§ 2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.”

Kwestia pracy w nadgodzinach została uregulowana w art. 151 § 1 K.p.: „Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.”

Zatem pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy.

Taką podstawową normą jest co do zasady praca w wymiarze nieprzekraczającym 8 godz. na dobę.

Zatem odpowiadając na Pani pytanie należy wskazać, iż jako rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia, bez Pani zgody, pracodawca nie może zobowiązać Pani do pracy w nadgodzinach, tj. do świadczenia pracy w dziewiątej i następnych godzinach pracy w danym dniu.

W związku z czym oddziałowa powinna Pani co miesiąc wpisać tyle dyżurów, ile ma Pani godzin do wypracowania w danym miesiącu.

Zakaz, o którym mowa w art. 178 § 2 K.p. przytoczonym powyżej, dotyczy więc pracy w nadgodzinach w danej dobie, nie natomiast w okresie rozliczeniowym, np. jak w Pani przypadku 3-miesięcznym.

„Oznacza to, że w aspekcie dobowym dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy pracą w godzinach nadliczbowych jest praca przekraczająca przewidzianą w rozkładzie czasu pracy liczbę godzin pracy w danym dniu” (Kazimierz Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do art. 151 Kodeksu pracy).

To samo tyczy się pory nocnej, która obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »