Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kogo nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych?

Marek Gola • Opublikowane: 2015-05-04

Jestem pielęgniarką i mamą 2-latki. W pracy złożyłam wniosek, iż nie zamierzam pracować w godzinach nadliczbowych do skończenia przez dziecko 4 roku życia. W zakładzie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Czy znaczy to, że tych nadgodzin nie mogę mieć w tym okresie 3-miesięcznym, czy też oddziałowa powinna co miesiąc wpisać mi tyle dyżurów, ile mam godzin do wypracowania w danym miesiącu?

»Wybrane opinie klientów

Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi Kodeks pracy zwany dalej K.p. Poniższa odpowiedź została oparta na faktach przedstawionych przez Panią w pytaniu oraz na ich ocenie prawnej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi art. 178 K.p., który ma następującą treść:

„§ 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.

§ 2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.”

Kwestia pracy w nadgodzinach została uregulowana w art. 151 § 1 K.p.: „Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.”

Zatem pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy.

Taką podstawową normą jest co do zasady praca w wymiarze nieprzekraczającym 8 godz. na dobę.

Zatem odpowiadając na Pani pytanie należy wskazać, iż jako rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia, bez Pani zgody, pracodawca nie może zobowiązać Pani do pracy w nadgodzinach, tj. do świadczenia pracy w dziewiątej i następnych godzinach pracy w danym dniu.

W związku z czym oddziałowa powinna Pani co miesiąc wpisać tyle dyżurów, ile ma Pani godzin do wypracowania w danym miesiącu.

Zakaz, o którym mowa w art. 178 § 2 K.p. przytoczonym powyżej, dotyczy więc pracy w nadgodzinach w danej dobie, nie natomiast w okresie rozliczeniowym, np. jak w Pani przypadku 3-miesięcznym.

„Oznacza to, że w aspekcie dobowym dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy pracą w godzinach nadliczbowych jest praca przekraczająca przewidzianą w rozkładzie czasu pracy liczbę godzin pracy w danym dniu” (Kazimierz Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do art. 151 Kodeksu pracy).

To samo tyczy się pory nocnej, która obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jeszcze o starym stanie prawnym - godziny nadliczbowe

Chodzi mi o przepisy dotyczące godzin nadliczbowych obowiązujące do 31.12.2003 r. W regulaminie pracy był 5-cio dniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku....

Limit godzin nadliczbowych

W regulaminie pracy pracodawca zastrzegł sobie 450 godzin nadliczbowych w ciągu roku. W ciągu tygodnia nie dotrzymywane są żadne normy pracy (od 7 do 18 prawie...

Godziny nadliczbowe – podpisanie odmowy zostania po godzinach

Czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie pracy w godzinach nadliczbowych? Czy jeśli odmówię, to może mi dać naganę albo mnie zwolnić? Mój pracodawca w razie...

Praca po godzinach i problem z wypłatą

Pracowałem na cały etat w dużej firmie, niby codziennie do 16, ale właściwie 4 dni na 5 musiałem pracować do 18–19. Nie dostawałem za to...

Godziny nadliczbowe w systemie równoważnym i 3/4 etatu

Potrzebuję zawrzeć w umowie o pracę ilość godzin nadliczbowych dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu w systemie równoważnym. Pracownicy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »