Kategoria: Kodeks pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy a ciąża pracownicy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-07-08

Chciałabym się dowiedzieć, czy będąc w ciąży, mogę się starać o przyjęcie do pracy. Skończyłam studia i chciałbym pracować, ale boję się, że ciąża mi to utrudni. Proszę również o odpowiedź, co z macierzyńskim, jeżeli dostałabym pracę.

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź uzyskana szybko. W pełni profesjonalnie nakreślone możliwości rozwiązania problemu ,może niekoniecznie po mojej myśli( co też zostało ujęte w odpowiedzi )wiadomo każda sprawa ma swoje oblicze ,ale mimo to polecam. Warto mieć świadomość ,że można z kanapy zasięgnąć porad fachowców.
Alina
Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka

Przepisy prawa pracy nie zabraniają ciężarnej kobiecie podejmowania zatrudnienia. Istnieją jednak ograniczenia, które wynikają z przepisów, a dotyczą rodzajów prac, przy których nie wolno zatrudniać kobiet, w tym kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.  Ograniczenie to zostało sformułowane w Kodeksie Pracy w sposób następujący: „Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z powyższym upoważnieniem ustawowym została opracowana lista prac zabronionych kobietom. Wykaz ten jest wyszczególniony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 ze zm.).

Poza pracami zabronionymi wszystkim kobietom w wykazie prac wzbronionych ustalone zostały prace, których wykonywania zabrania się tylko kobietom w okresie ciąży lub karmienia. Należą do nich określone prace:

  • w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,
  • narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego,
  • przy monitorach ekranowych,
  • w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,
  • w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
  • w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
  • grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

Zakres prac zabronionych może być rozszerzony przez pracodawcę w regulaminach zakładowych.

Pracodawca nie może obejść tych zakazów, gdyż w przypadku kobiet w ciąży obowiązują one w sposób bezwzględny. Bez znaczenia jest też zgoda ciężarnej pracownicy na wykonywanie zabronionego rodzaju prac. Pracodawca, który poleca zabronioną pracę ciężarnej kobiecie, narusza przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem – popełnia w ten sposób wykroczenie i podlega karze grzywny od 1 000 do 30 000 zł (art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy).

Pracownica, której prawodawca nakazał wykonanie pracy wzbronionej, ma prawo bez konsekwencji odmówić jej wykonania.

Pracodawcy nie zwalnia z przestrzegania powyższych przepisów brak zgłoszenia faktu istnienia ciąży przez pracownicę, jeśli jest ona już widoczna.

Jednocześnie zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z 17.04.2007 r. (I UK 324/06): „Pracownica podejmująca zatrudnienie nie ma obowiązku ujawniania faktu pozostawania w ciąży, jeżeli praca, jaką zamierza podjąć, nie jest niedozwolona z uwagi na ochronę macierzyństwa”. Oznacza to, że kobieta w ciąży, która zamierza podjąć pracę znajdującą się w wykazie prac wzbronionych, powinna poinformować o swoim stanie przyszłego pracodawcę.

Podjęcie zatrudnienia przez kobietę w zaawansowanej ciąży (12 tydzień) wywołuje z reguły obowiązek udzielenia jej w przyszłości przez pracodawcę urlopu macierzyńskiego (lub w przypadku umów kończących się w dniu porodu lub w trakcie urlopu macierzyńskiego – obowiązek wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS). Pracownica taka będzie mogła również skorzystać z innych uprawnień, związanych z rodzicielstwem, w trakcie trwania umowy o pracę.

Kwestie powyższe zależą od rodzaju i czasu trwania zawartej umowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »