Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakres przedmiotowy Kodeksu pracy

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-11-04

Jaki jest zakres przedmiotowy Kodeksu pracy? W szczególności czy ogranicza się do zagadnień określonych w art. 1 K.p.?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakres przedmiotowy Kodeksu pracy, jako podstawowego aktu prawnego z zakresu prawa pracy, nie jest precyzyjnie określony. Kodeks nie reguluje jedynie praw i obowiązków stron stosunku pracy, jak to stanowi art. 1 K.p., lecz zawiera także szereg innych postanowień wykraczających poza ten zakres.

Wymienić tu można przykładowo materialne prawo wykroczeń, dotyczące czynów uznanych za zabronione w stosunkach pracy (dział trzynasty K.p.).

Fragment zbiorowego prawa pracy – to cały dział jedenasty K.p. – układy zbiorowe pracy.

Część przepisów proceduralnych dotyczących rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy (dział dwunasty K.p.).

Kodeks pracy zawiera także wiele drobnych postanowień wykraczających poza zakres art. 1 K.p., jak np. wskazanie organów nadzoru nad warunkami pracy (art. 184 i art. 185K.p.).

 

Kodeks nie określa kompleksowo praw oraz obowiązków pracowników i pracodawców, ponieważ szereg zagadnień jest uregulowanych w przepisach szczególnych lub odrębnych.

Należy tu wskazać zwłaszcza na obowiązującą zasadniczo od dnia 1 stycznia 2004 r. ustawę z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, Dz. U. Nr 90, poz. 884, bez której nie można całościowo zrozumieć instytucji prawa pracy dotyczących rozwiązywania umów o pracę.

Poza kodeksem ukształtowane są prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę (ustawa z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze – j.t. Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288, z późn. zm., oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2058), a także mianowania (np. ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych – j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm. oraz z 2002 r. Nr 214, poz. 1806) i wiele innych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kodeks pracy a Kodeks cywilny

Jaki jest stosunek Kodeksu cywilnego do Kodeksu pracy? Czy w tym przypadku możemy mówić, że K.c. jest przepisem szczególnym, czy przepisem odrębnym w stosunku do...

 

Stopień niepełnosprawności a dalsza umowa o pracę

W ciągu kilku ostatnich dni dyrektor mojego zakładu pracy wzywa do siebie kolejno osoby, które posiadają jakikolwiek stopień niepełnosprawności i którym umowy...

 

Zmiana miejsca zatrudnienia pracownika

Jestem dyrektorem jednego z czterech oddziałów mojej firmy. Inny dyrektor ze względu na trudną sytuację osobistą poprosił o przejęcie oddziału...

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a ciąża

W kwietniu 2008 roku zostałam zatrudniona w pewnej firmie (umowa o pracę na czas nieokreślony). Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy z dniem...

 

Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę

Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam kilkunastu pracowników na podstawie umów o pracę. Mój partner handlowy, dla którego świadczę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »