Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakres przedmiotowy Kodeksu pracy

• Autor: Adam Dąbrowski

Jaki jest zakres przedmiotowy Kodeksu pracy? W szczególności czy ogranicza się do zagadnień określonych w art. 1 K.p.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zakres przedmiotowy Kodeksu pracy

Zakres przedmiotowy Kodeksu pracy

Zakres przedmiotowy Kodeksu pracy, jako podstawowego aktu prawnego z zakresu prawa pracy, nie jest precyzyjnie określony. Kodeks nie reguluje jedynie praw i obowiązków stron stosunku pracy, jak to stanowi art. 1 K.p., lecz zawiera także szereg innych postanowień wykraczających poza ten zakres.

Wymienić tu można przykładowo materialne prawo wykroczeń, dotyczące czynów uznanych za zabronione w stosunkach pracy (dział trzynasty K.p.).

Fragment zbiorowego prawa pracy – to cały dział jedenasty K.p. – układy zbiorowe pracy.

Część przepisów proceduralnych dotyczących rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy (dział dwunasty K.p.).

Kodeks pracy zawiera także wiele drobnych postanowień wykraczających poza zakres art. 1 K.p., jak np. wskazanie organów nadzoru nad warunkami pracy (art. 184 i art. 185K.p.).

 

Kodeks nie określa kompleksowo praw oraz obowiązków pracowników i pracodawców, ponieważ szereg zagadnień jest uregulowanych w przepisach szczególnych lub odrębnych.

Należy tu wskazać zwłaszcza na obowiązującą zasadniczo od dnia 1 stycznia 2004 r. ustawę z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, Dz. U. Nr 90, poz. 884, bez której nie można całościowo zrozumieć instytucji prawa pracy dotyczących rozwiązywania umów o pracę.

Poza kodeksem ukształtowane są prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę (ustawa z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze – j.t. Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288, z późn. zm., oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2058), a także mianowania (np. ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych – j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm. oraz z 2002 r. Nr 214, poz. 1806) i wiele innych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info