Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Klauzula przewidująca krótszy okres wypowiedzenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-17

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony, staż pracy u pracodawcy prawie 2 lata. W umowie mam zapis, iż okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Czy ten okres wypowiedzenia jest dla mnie wiążący? Czy mam brać pod uwagę okres wypowiedzenia 1-miesięczny według Kodeksu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wynosi:

– 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc, gdy był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

– 3 miesiące, gdy był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony może ulec skróceniu, najwyżej jednak do 1 miesiąca, gdy wypowiedzenie następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy. Do prawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę w tych sytuacjach, konieczne jest istnienie obiektywnej przesłanki skrócenia okresu wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w tym przepisie oraz podanie ich w oświadczeniu, złożonym pracownikowi.

O ile ustalenie przez strony w zawieranej umowie dłuższego okresu wypowiedzenia jest pod pewnymi warunkami dopuszczalne, o tyle nie jest możliwe wprowadzenie do umowy klauzuli przewidującej krótszy okres wypowiedzenia. Byłoby to niezgodne z podstawową zasadą prawa pracy, wynikającą z art. 18 K.p.

Z inną sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy strony zawierają porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia już po złożeniu oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę (bez względu na jej rodzaj) przez jedną z nich.

Podsumowując – jest Pani związana terminami kodeksowymi, gdyż ustalenie krótszego okresu wypowiedzenia w umowie o pracę jest niezgodne z prawem i takie zapisy umowne zostają zastąpione przez przepisy Kodeksu pracy. Oczywiście po złożeniu wypowiedzenia może Pani zwrócić się do pracodawcy z propozycją skrócenia okresu wypowiedzenia do dwóch tygodni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rezygnacja z funkcji pracownika powołanego na 6 lat

W jakim trybie, pracownik (dyrektor SP ZOZ) zatrudniony na podstawie powołania (na kadencję 6 lat) może rozwiązać stosunek pracy? Czy składając rezygnację...

 

Kary za rozwiązanie umowy o pracę – koszty szkoleń

Jestem obecnie zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny. W tym czasie odbyłem szkolenia zagraniczne. Jeśli zrezygnuję z pracy jeszcze w czasie trwania tej umowy,...

 

Złożenie wypowiedzenia w trakcie choroby

Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Chciałabym rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą z obowiązującym 3-miesięcznym okresem...

 

Rozwiązanie umowy za siedmiodniowym uprzedzeniem

Kiedy najpóźniej pracownik może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia za 7-dniowym wyprzedzeniem, korzystając z art. 23 § 4? Przejście zakładu pracy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »