Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy uzyskam 26 dni urlopu?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-06-24

Tytuł magistra inżyniera uzyskałam dnia 4.10.2007 r., natomiast data wystawienia dyplomu to 17.12.2007 r. Pracę rozpoczęłam 5.11.2007 r. Kiedy przysługuje mi podwyższony wymiar urlopu? Pracodawca powiedział, że od 17.12.2009 r. i że w związku z tym dopiero od stycznia 2010 r. go dostanę. Czy ma rację?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca nie ma racji.

Zasada uznawania za datę ukończenia nauki w szkole wyższej terminu odebrania dyplomu obowiązywała do końca sierpnia 2005 r. Tak bowiem stanowił wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2001 r. (III Aua 1410/00).

Dnia 1 września 2005 r. zasada ta uległa zmianie. Od tego dnia na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) za datę ukończenia studiów uznaje się datę złożenia egzaminu dyplomowego. Treść tego art.: „Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki”.

Data ukończenia studiów wskazana w dyplomie jest datą graniczną, co ma znaczenie przy ustalaniu uprawnień urlopowych. Od dnia złożenia egzaminu dyplomowego zalicza się do stażu pracy w zakresie uprawnień urlopowych 8 lat.

Zgodnie z powyższym od 4 października 2009 r. wymiar Pani urlopu powinien zostać podwyższony o całe 6 dni. Jeśli do tego dnia wykorzysta Pani cały urlop przypadający w niższym wymiarze, pracodawca będzie musiał zgodnie z art. 158 Kodeksu pracy przyznać Pani urlop uzupełniający. Jeśli zaś nie wykorzysta Pani całej puli urlopu, to wymiar urlopu zostanie podwyższony do łącznie 26 dni.

W przypadku urlopu uzupełniającego nie stosuje się zasady proporcjonalności – bez znaczenia jest, czy prawo do niego powstanie na początku czy w trakcie roku; zawsze należne jest 6 dodatkowych dni. Proporcjonalność ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu uzupełniającego po zmianie zatrudnienia w trakcie roku.

Pomijając już fakt, czy prawo do dodatkowych 6 dni nabędzie Pani w październiku czy w grudniu, stwierdzić należy, że pracodawca błędnie także przyznaje Pani prawo do wyższego wymiaru dopiero od stycznia 2010 r. Prawo to przysługuje w roku, w którym powstało (według art. 161 Kodeksu pracy). Oznacza to, że będzie Pani mogła skorzystać z tych 6 dni jeszcze w 2009 r. Od 1 stycznia 2010 r. będzie miała Pani prawo do pełnego, już 26-dniowego urlopu wypoczynkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia

Dostałem wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie sporządzone zostało w formie porozumienia stron. Jeden z paragrafów dokumentu brzmi, że...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »