Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy uzyskam 26 dni urlopu?

• Autor: Dorota Kriger

Tytuł magistra inżyniera uzyskałam dnia 4.10.2007 r., natomiast data wystawienia dyplomu to 17.12.2007 r. Pracę rozpoczęłam 5.11.2007 r. Kiedy przysługuje mi podwyższony wymiar urlopu? Pracodawca powiedział, że od 17.12.2009 r. i że w związku z tym dopiero od stycznia 2010 r. go dostanę. Czy ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Kiedy uzyskam 26 dni urlopu?

Data ukończenia studiów a ustalenie wymiaru urlopu

Pracodawca nie ma racji.

Zasada uznawania za datę ukończenia nauki w szkole wyższej terminu odebrania dyplomu obowiązywała do końca sierpnia 2005 r. Tak bowiem stanowił wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2001 r. (III Aua 1410/00).

Dnia 1 września 2005 r. zasada ta uległa zmianie. Od tego dnia na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) za datę ukończenia studiów uznaje się datę złożenia egzaminu dyplomowego. Treść tego art.: „Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki”.

Data ukończenia studiów wskazana w dyplomie jest datą graniczną, co ma znaczenie przy ustalaniu uprawnień urlopowych. Od dnia złożenia egzaminu dyplomowego zalicza się do stażu pracy w zakresie uprawnień urlopowych 8 lat.

Kiedy nabędę prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z powyższym od 4 października 2009 r. wymiar Pani urlopu powinien zostać podwyższony o całe 6 dni. Jeśli do tego dnia wykorzysta Pani cały urlop przypadający w niższym wymiarze, pracodawca będzie musiał zgodnie z art. 158 Kodeksu pracy przyznać Pani urlop uzupełniający. Jeśli zaś nie wykorzysta Pani całej puli urlopu, to wymiar urlopu zostanie podwyższony do łącznie 26 dni.

W przypadku urlopu uzupełniającego nie stosuje się zasady proporcjonalności – bez znaczenia jest, czy prawo do niego powstanie na początku czy w trakcie roku; zawsze należne jest 6 dodatkowych dni. Proporcjonalność ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu uzupełniającego po zmianie zatrudnienia w trakcie roku.

Pomijając już fakt, czy prawo do dodatkowych 6 dni nabędzie Pani w październiku czy w grudniu, stwierdzić należy, że pracodawca błędnie także przyznaje Pani prawo do wyższego wymiaru dopiero od stycznia 2010 r. Prawo to przysługuje w roku, w którym powstało (według art. 161 Kodeksu pracy). Oznacza to, że będzie Pani mogła skorzystać z tych 6 dni jeszcze w 2009 r. Od 1 stycznia 2010 r. będzie miała Pani prawo do pełnego, już 26-dniowego urlopu wypoczynkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info