Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odprawa emerytalna dla pracownika który nie przepracował trzech lat

• Autor: Dorota Kriger

W firmie obowiązuje zakładowy system wynagradzania. Pracownik nie przepracował trzech lat i zakład uznał, że pracownik nie ma prawa do odprawy emerytalnej. Czy w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odprawa zgodnie z art. 92[1] § 1 Kodeksu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Odprawa emerytalna dla pracownika który nie przepracował trzech lat

Kiedy pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej lub rentowej?

Prawo do odprawy emerytalnej lub rentowej na podstawie art. 921 § 1 Kodeksu pracy (dalej: K.p.) przysługuje, gdy postanowienia prawa zakładowego nie przewidują korzystniejszych uprawnień. Szczegółowe zasady nabywania prawa do odprawy emerytalnej i rentowej oraz ustalania jej wysokości może bowiem określać układ zbiorowy pracy albo regulamin wynagradzania. Prawo do odprawy wynikającej z art. 921 § 1 K.p. jest więc częściowo uzależnione od przepisów wewnętrznych zakładu pracy, ale przede wszystkim zależne jest od spełnienia warunków uprawniających pracownika do przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy, emeryturę powszechną lub emeryturę wcześniejszą.

Wynika tak z treści ww. przepisu, zgodnie z którym pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Czyli, aby pracownik otrzymał odprawę, muszą równolegle wystąpić poniższe warunki:

  • pracownik musi spełniać warunki niezbędne do przejścia na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • stosunek pracy tego pracownika musi ustać w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Jeśli pracownik, który spełnia powyższe warunki, nie nabył prawa do odprawy emerytalnej zgodnie z zakładowym systemem wynagradzania, to pracownikowi temu będzie przysługiwać odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, wypłacona zgodnie z art. 921 § 1 K.p.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info