Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy nauczycielowi można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-05-02

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie i obecnie korzystam z urlopu rocznego. Za niecały rok skończę 60 lat. Nie chciałabym w przyszłym roku szkolnym pracować w pełnym wymiarze godzin z powodów zdrowotnych. Z dyrektorem uzgodniliśmy, że mogę pracować na pół etatu. Czy korzystniej dla mnie byłoby, aby dyrekcja zmieniła mi warunki zatrudnienia, czy ja mam dać na piśmie rezygnację? Nadmieniam, że nie mogę po urlopie zdrowotnym nie wrócić do pracy. A może powinnam ten rok przepracować w pełnym wymiarze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie może Pani za porozumieniem stron – ani z własnej, ani z dyrektora inicjatywy – pracować w przyszłym roku w wymiarze 1/2 etatu bez zmiany podstawy zatrudnienia. Jedynym sposobem, aby zmienić Pani etat, jest rozwiązanie stosunku pracy i zawarcie kolejnej umowy – tym razem już na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu.

Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) – dyrektor za zgodą organu prowadzącego szkołę może nauczycielowi obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej, albo prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę albo ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole lub placówce.

W sytuacji obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć z ww. powodów nie następuje zmniejszenie wynagrodzenia oraz ograniczenie innych uprawnień nauczyciela. Nauczyciel, któremu obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w powyższym trybie nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

Przepisy Karty Nauczyciela nie stanowią przeszkody, aby pracodawca udzielił nauczycielowi na jego wniosek obniżenia wymiaru zajęć w drodze oświadczenia woli kształtującego treść stosunku pracy. Podkreślić jednak należy, że przejście nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie z całego na część etatu, na prośbę nauczyciela, jest nie tylko zmianą treści stosunku pracy, ale przede wszystkim zmianą podstawy prawnej stosunku pracy nauczyciela z mianowania na umowę o pracę. W Pani przypadku taka zmiana możliwa jest poprzez rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego poprzez mianowanie – za porozumieniem stron i następnie nawiązanie nowego stosunku pracy na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki