Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara upomnienia dla pracownika

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-03-29

Otrzymałem karę upomnienia w pracy w związku z art. 108 § 1 K.p. – wejście na halę produkcyjną bez wymaganych środków ochrony osobistej (chodziło o kask). Czy to upomnienie jest skuteczne, jeśli przełożony nie wykonał ze mną instruktażu stanowiskowego? Jestem tylko pracownikiem i mogłem przecież nie wiedzieć jaka jest procedura.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia,

2) karę nagany.

Przesłankami odpowiedzialności porządkowej są:

– bezprawne naruszenie porządku,

– wina pracownika.

Aby ukarać pracownika, należy najpierw ustalić, czy bezprawnie naruszył: ustaloną organizację i porządek w procesie pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe, a także przyjęty sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zgodnie z art. 100 K.p. pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli pracodawca nie wykonuje tego obowiązku nie oznacza to, że pracownik jest zwolniony z obowiązku przestrzegania swoich obowiązków.

Słowem – pracodawca mógł Pana ukarać karą dyscyplinarną, ponieważ brak szkolenia nie zwalnia Pana z obowiązku noszenia kasku na terenie zakładu pracy.

Jeśli szkolenia nie przeprowadzono można uznać, że pracodawca popełnił wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Nie wpływa to jednak na obowiązki pracownika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rażące niedbalstwo pracownika

Czy pracodawca może zarzucić pracownikowi rażące niedbalstwo w okresie wypowiedzenia? Chodzi o brak haseł w tworzonym programie. Do tej pory...

 

Kara dla pracownika przebywającego na urlopie

Pytanie dotyczy pracownika opieki społecznej, cieszącego się od lat nienaganną opinią, który za pół roku powinien otrzymać nagrodę jubileuszową za 35 lat...

 

Polecenia służbowe podczas L4

Od dwóch tygodni przebywam na zwolnieniu lekarskim, które potrwa jeszcze jakiś czas. Pracodawca wezwał mnie do zwrotu telefonu służbowego (SMS-em)....

 

Zabranie premii za nieodebranie telefonu od szefa w niedzielę

Nie odebrałam telefonu od szefa w niedzielne południe (był rozładowany, o czym nie wiedziałam, bo leżał w torebce). Sprawa była błaha....

 

Skierowanie pracownika na badanie kontrolne po chorobie

Syn (zatrudniony u pracodawcy mniej niż 6 miesięcy) przebywał na zwolnieniu lekarskim 82 dni. L-4 kończyło się w piątek i z tą datą...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »