Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara porządkowa a alkohol

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-07-03

Czy pracodawca może ukarać pracownika, który stawił się do pracy i po jednorazowym badaniu ma w wydychanym powietrzu 0,05 mg/dm3 karą porządkową – naganą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że w myśl art. 108 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować:

1) karę upomnienia,

2) karę nagany.

Ponadto, zgodnie z art. 108 § 2 K.p., za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również zastosować karę pieniężną.

Stosownie do postanowień art. 46 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356), stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2‰ (tzw. promile) do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

W związku z powyższym dopuszczalna wartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi poniżej 0,1 mg w 1 dm3.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy K.p., jeżeli pracownik stawił się do pracy po uprzednim spożyciu alkoholu, który spożywał poza zakładem pracy, a badanie alkomatem wykazało mniej niż 0,1 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu (czyli poniżej granicy określonej w tzw. ustawie antyalkoholowej), pracodawca nie może zastosować wobec niego kary porządkowej, o której mowa w art. 108 K.p.

W polskim systemie prawnym nie ma regulacji prawnej, która jednoznacznie wskazywałaby, że pracownik w wydychanym powietrzu powinien mieć 0,0 mg alkoholu.

Podsumowując – w przypadku opisanym w pytaniu nie ma podstaw do ukarania karą porządkową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Badania lekarskie – zwrot kosztów

Robiłam badania lekarskie i powiedziano mi, że pracodawca nie zwróci mi pieniędzy, ponieważ są to moje pierwsze badania, a pracodawca zwraca koszt dopiero...

 

Bezrobotny a badania lekarskie

Ostatnio przebywałem na zwolnieniu ponad 30 dni. Po dostarczeniu zwolnienia do urzędu pracy (jestem bezrobotny z prawem do zasiłku) zażądano ode mnie...

 

3 maja w niedzielę – należy się dzień wolny?

Teraźniejsze święta (1 i 3 maja), jak także wiele innych w roku, wypadają w weekend, w dzień wolny od pracy. Czy za te święta należą nam się dni wolne?

 

Zmiana etatu w ciąży i L4 a kontrola ZUS

Od początku ubiegłego roku pracowałam na 3/4 etatu. W czerwcu byłam w szpitalu i po powrocie do pracy mój stan zdrowia nie pozwalał na pracę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »