Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara nagany bez argumentów i wysłuchania pracownika

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-03-13

Czy można nałożyć karę nagany bez wysłuchania pracownika oraz bez podania argumentów i artykułu Kodeksu pracy, na podstawie którego została ona nałożona?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Zgodnie z komentowanym przepisem kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Niczym nieusprawiedliwione uchylanie się pracownika od obowiązku wysłuchania go przez pracodawcę zwalnia pracodawcę z tego obowiązku i umożliwia mu nałożenie kary porządkowej bez wysłuchania pracownika.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1996 r. (I PKN 114/99, OSNP 2000, nr 17, poz. 644) pracodawca może zastosować karę porządkową bez wysłuchania pracownika, jeśli ten zrezygnował ze stworzonej mu możliwości ustnego złożenia wyjaśnień.

Podsumowując – pracodawca musi wysłuchać pracownika. Dopiero gdy pracownik odmawia spotkania się z pracodawcą – pracodawca może nałożyć karę porządkową bez wysłuchania pracownika.

Co do drugiego pytania – pracodawca nie musi wskazywać podstawy prawnej nałożenia kary (choć raczej tak się czyni). W informacji o ukaraniu ma obowiązek podać jedynie jakie obowiązki pracownik naruszył i kiedy tego dokonał.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Świadectwo pracy bez pieczątek

Dostałam świadectwo pracy bez pieczątek: ani firmowej, ani imiennej pracodawcy. Urząd pracy wymaga takich pieczątek. Czy są jakieś przepisy, które regulują...

 

Wyśmiewanie i obrażanie pracodawcy (przełożonej) przez pracownika (podwładną)

Mamy młodą pracownicę, która publicznie, przy innych pracownikach i przy rodzicach, w sposób ironiczny i obraźliwy odnosi się do swojej przełożonej (ta,...

 

Nie przedłużenie umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie

Z końcem roku kończy mi się umowa. Pracodawca został ustnie poinformowany, że nie odpowiadają mi warunki płacowe, i dlatego umowy nie przedłużam....

 

Odwołanie się od wyroku sądu pracy po kilku latach

W 2013 roku zostałam zwolniona z pracy. Ponieważ byłam chora, złożyłam pozew do sądu pracy z 2-dniowym opóźnieniem wraz z pismem...

 

Praca jako kurator społeczny podczas L4

Jestem w ciąży. Mam m.in. umowę na czas nieokreślony. Przebywam na L4. Czy podczas tego L4 mogę pracować jako kurator społeczny i otrzymywać...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »