Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara nagany bez argumentów i wysłuchania pracownika

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-03-13

Czy można nałożyć karę nagany bez wysłuchania pracownika oraz bez podania argumentów i artykułu Kodeksu pracy, na podstawie którego została ona nałożona?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Zgodnie z komentowanym przepisem kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Niczym nieusprawiedliwione uchylanie się pracownika od obowiązku wysłuchania go przez pracodawcę zwalnia pracodawcę z tego obowiązku i umożliwia mu nałożenie kary porządkowej bez wysłuchania pracownika.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1996 r. (I PKN 114/99, OSNP 2000, nr 17, poz. 644) pracodawca może zastosować karę porządkową bez wysłuchania pracownika, jeśli ten zrezygnował ze stworzonej mu możliwości ustnego złożenia wyjaśnień.

Podsumowując – pracodawca musi wysłuchać pracownika. Dopiero gdy pracownik odmawia spotkania się z pracodawcą – pracodawca może nałożyć karę porządkową bez wysłuchania pracownika.

Co do drugiego pytania – pracodawca nie musi wskazywać podstawy prawnej nałożenia kary (choć raczej tak się czyni). W informacji o ukaraniu ma obowiązek podać jedynie jakie obowiązki pracownik naruszył i kiedy tego dokonał.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »