Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie składki na ZUS od umowy-zlecenia po studiach?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-09-13

Jeszcze jako student zawarłem umowę-zlecenie (a więc zleceniodawca nie odprowadzał za mnie składek do ZUS). Gdy jednak ukończyłem studia, umowa-zlecenie trwała nadal, a ja nie zawarłem żadnej umowy o pracę. Dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że zleceniodawca powinien odprowadzać za mnie składki. Czy mogę mieć jakieś problemy z ZUS-em z tego powodu, że wcześniej nie doliczałem do rachunku składek na ZUS, czy raczej obowiązek odprowadzania składek jest obowiązkiem zleceniodawcy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych należy do płatnika składek, a w przypadku umowy-zlecenia jest nim firma, dla której wykonuje Pan zlecenie.

Osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy-zlecenia (albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy (art. 13 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Ponadto osoby takie mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Dodatkowo zleceniobiorcy, w związku z zawartą umową, mają obowiązek przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego (art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie wypadkowe i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorców jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach umowy-zlecenia, pod warunkiem że w umowie-zleceniu określono odpłatność kwotowo (lub np. w kwotowej stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej) za wykonywanie umowy. Z reguły jest więc to kwota brutto, określona w umowie. Od tej kwoty na rachunku powinny być obliczone składki na ZUS i zaliczka na podatek.

Jeśli rachunek został źle wystawiony, to zleceniodawca powinien zwrócić się do zleceniobiorcy jeszcze przed uregulowaniem rachunku o jego korektę. Ciężar odpowiedzialności za prawidłowe odprowadzenie składek na ZUS spoczywa na płatniku (zleceniodawcy), i to on ma obowiązek prawidłowo naliczyć składki i je odprowadzić, bez względu na błędy w rachunku. Powinien on zadbać także o prawidłowe naliczenie zaliczki na podatek oraz odprowadzenie jej we właściwej wysokości. W przypadku, kiedy zaliczka zostanie zaniżona lub zawyżona wskutek błędu zleceniodawcy bądź zleceniobiorcy, będzie można skorygować ją dopiero przy rocznym rozliczeniu podatku.

Jeżeli zleceniodawca wpłaci należne składki na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę po obowiązującym terminie, to nie dojdzie do ustania podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zleceniobiorca nie poniesie z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę

Nauczyciel dyplomowany był zatrudniony w szkole na podstawie mianowania w pełnym wymiarze czasu pracy i równocześnie w wymiarze 1/2 etatu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »