Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jakie składki na ZUS od umowy-zlecenia po studiach?

• Autor: Dorota Kriger

Jeszcze jako student zawarłem umowę-zlecenie (a więc zleceniodawca nie odprowadzał za mnie składek do ZUS). Gdy jednak ukończyłem studia, umowa-zlecenie trwała nadal, a ja nie zawarłem żadnej umowy o pracę. Dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że zleceniodawca powinien odprowadzać za mnie składki. Czy mogę mieć jakieś problemy z ZUS-em z tego powodu, że wcześniej nie doliczałem do rachunku składek na ZUS, czy raczej obowiązek odprowadzania składek jest obowiązkiem zleceniodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Jakie składki na ZUS od umowy-zlecenia po studiach?

Obowiązek odprowadzania składek w przypadku umowy-zlecenia

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych należy do płatnika składek, a w przypadku umowy-zlecenia jest nim firma, dla której wykonuje Pan zlecenie.

Osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy-zlecenia (albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy (art. 13 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Ponadto osoby takie mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Dodatkowo zleceniobiorcy, w związku z zawartą umową, mają obowiązek przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego (art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie wypadkowe i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorców jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach umowy-zlecenia, pod warunkiem że w umowie-zleceniu określono odpłatność kwotowo (lub np. w kwotowej stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej) za wykonywanie umowy. Z reguły jest więc to kwota brutto, określona w umowie. Od tej kwoty na rachunku powinny być obliczone składki na ZUS i zaliczka na podatek.

Kto powinien naliczać i odprowadzać składki przy umowie-zleceniu?

Jeśli rachunek został źle wystawiony, to zleceniodawca powinien zwrócić się do zleceniobiorcy jeszcze przed uregulowaniem rachunku o jego korektę. Ciężar odpowiedzialności za prawidłowe odprowadzenie składek na ZUS spoczywa na płatniku (zleceniodawcy), i to on ma obowiązek prawidłowo naliczyć składki i je odprowadzić, bez względu na błędy w rachunku. Powinien on zadbać także o prawidłowe naliczenie zaliczki na podatek oraz odprowadzenie jej we właściwej wysokości. W przypadku, kiedy zaliczka zostanie zaniżona lub zawyżona wskutek błędu zleceniodawcy bądź zleceniobiorcy, będzie można skorygować ją dopiero przy rocznym rozliczeniu podatku.

Jeżeli zleceniodawca wpłaci należne składki na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę po obowiązującym terminie, to nie dojdzie do ustania podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zleceniobiorca nie poniesie z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info