Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

• Autor: Dorota Kriger

Mam zamiar złożyć wypowiedzenie tuż po skończeniu urlopu wychowawczego, na którym obecnie przebywam. Czy w świadectwie pracy będzie wpisana informacja o tym, że byłam na urlopie macierzyńskim? Czy zawarta będzie informacja, że zarówno w tym roku (2011), jak i w roku ubiegłym (2010) przebywałam na zwolnieniu lekarskim? Czy będzie wpisana informacja o tym, że wykorzystałam cały urlop wypoczynkowy za 2011 rok (26 dni)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Treść, sposób oraz tryb wydawania świadectwa pracy

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) w świadectwie pracy należy podać szereg informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Wśród danych tych powinna znaleźć się m.in. ilość dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanych przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (§ 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Czy w świadectwie pracy znajdą się informacje o okresach niezdolności do pracy przypadających w okresie zatrudnienia?

Jeśli więc wykorzystała Pani pełną pulę dni urlopowych przysługujących w tym roku, to w świadectwie pracy powinna taka informacja być zawarta. Kolejny pracodawca na podstawie tej informacji będzie miał podstawy, aby w tym roku nie udzielić Pani ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego (art. 1551 § 2 K.p.).

Ponadto w świadectwie pracy należy umieścić informację o okresach nieskładkowych, w tym o wszystkich zwolnieniach lekarskich z całego okresu zatrudnienia (§ 1 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, który dotyczy okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty), a także należy podać liczbę dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie z art. 92 K.p. w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (§ 1 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia).

Jedynie okresu przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim nie należy wpisywać do świadectwa pracy – jest to okres traktowany jak okres składkowy, tak samo jak okres wykonywania pracy, przez co zaliczany jest do stażu pracy, ale nie wpływa bezpośrednio na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info