Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-08-04

Chcę wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę na czas określony. Kiedy mogę złożyć wypowiedzenie i na jakich zasadach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony:

1) jeżeli strony przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, przewidziały dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania jej za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 K.p.),

2) w razie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 5 ust. 7, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników),

3) w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 § 2 K.p.).

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 K.p. wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej strony stosunku pracy złożonym drugiej stronie. Powoduje ono rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

Oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony powinno być złożone na piśmie oraz doręczone pracodawcy w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią. Odmowa przyjęcia prawidłowo sporządzonego i doręczonego wypowiedzenia nie wywołuje żadnych skutków prawnych, czyli wypowiedzenie traktuje się jako skuteczne. Forma pisemna, jaką przewiduje art. 30 § 3 K.p., nie jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności, a więc wypowiedzenie w formie ustnej także jest ważne.

Oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony nie musi spełniać żadnych szczególnych wymagań. Jedynym koniecznym elementem konstrukcyjnym czynności prawnej jest oświadczenie woli osoby dokonującej tej czynności. Skutek prawny wypowiedzenia umowy o pracę jako czynności prawnej łączy się ze złożeniem samego oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Najlepiej jednak, gdy zawarte będą w nim następujące informacje:

  • oznaczenie pracownika,
  • oznaczenie pracodawcy,
  • data sporządzenia,
  • oznaczenie umowy o pracę,
  • wskazanie okresu wypowiedzenia,
  • właściwa treść oświadczenia (np. wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu…).

Pracownik (podobnie jak pracodawca – w przypadku tej umowy) nie ma obowiązku podawania okoliczności, jakie stały się przyczyną wypowiedzenia.

Jeżeli pracownik złożył oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony, to umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu dwutygodniowego wypowiedzenia. Zgodnie z art. 30 § 21 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący wielokrotność tygodnia kończy się w sobotę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Podpisałam umowę o pracę na okres próbny, który wynosi trzy miesiące. Przepracowałam tydzień i chciałabym zrezygnować, ponieważ otrzymałam inną...

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Pracuję od lutego 2009 i mam umowę na czas nieokreślony. Jeśli chciałabym zmienić pracę, to jaki mam okres wypowiedzenia? Czy można go jakoś skrócić, żeby...

 

Jak skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Jak skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Dostałem dobrą ofertę pracy, ale muszę zacząć tam pracować już za miesiąc. W obecnej firmie pracuję już 4 lata (umowa na czas nieokreślony) i...

Przyczyna rozwiązania umowy za porozumieniem stron – czy pracownik musi ją podawać?

Zastanawiam się nad rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron, ponieważ 3-miesięczne wypowiedzenie to dla mnie zbyt długi okres. Czy na propozycji...

 

Obliczenie stażu pracy dla ustalenia długości okresu wypowiedzenia

Rozwiązuję umowę o pracę z moim pracodawcą. Ile wynosi okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy zawartej na czas nieokreślony, gdy do tej chwili...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »