Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wyliczyć okres pracy – czy mam już 10 lat pracy?

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2010-03-19

Chciałabym, aby ktoś mi pomógł. Moja sytuacja wygląda następująco: po LO staż roczny, w tym samym czasie studiowałam zaocznie, po stażu podjęłam pracę, ale dalej studiowałam. Później mnie zwolnili, tzn. w marcu 2009 roku, od kwietnia pobierałam zasiłek półroczny, a obroniłam się w czerwcu 2009 r. Ile lat w takim razie wynosi mój wymiar urlopu?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawidłowe wyliczenie okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, reguluje art. 155 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94).

Zgodnie z jego treścią do okresu pracy, od którego zależy prawo do dłuższego urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. szkoły policealnej – 6 lat,
  6. szkoły wyższej – 8 lat.

Wskazane okresy nauki oraz, co najważniejsze w Pani sprawie, okresy pracy nie podlegają sumowaniu. Jeżeli pobierała Pani naukę w czasie zatrudnienia, to do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki – zależnie od tego, co jest dla Pani korzystniejsze.

Ponieważ niezależnie od tego, czy studiowała Pani w systemie licencjackim (3 lata), czy w systemie magisterskim (5 lat), należny jest Pani dodatek z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

Zatem jeżeli łączny okres Pani pracy nie był dłuższy niż 8 lat (na co raczej nie wskazuje treść Pani pytania), to należy Pani liczyć 8 lat do okresu pracy, od którego zależny jest wymiar urlopu wypoczynkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Drugi wniosek o urlop wychowawczy – ile wychowawczego jeszcze mi zostało?

Chcę przedłużyć urlop wychowawczy. Syn urodził się 7.09.2008 r., a mój pierwszy wniosek o urlop dotyczył okresu od 15.04.2009 r. do 30.04.2011 r. Chciałabym...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

 

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Urlop wypoczynkowy przeliczany na godziny

Jestem pracownikiem ochrony, pracodawca rozliczał mnie z urlopu wypoczynkowego za 8 godzin dzień za dzień, mimo tego że pracuję 14 godz. dziennie,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »