Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jaka jest podstawa wyliczenia nagrody jubileuszowej?

• Autor: Dorota Kriger

Otrzymałem nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Za podstawę wyliczenia nagrody jubileuszowej przyjęto kwotę 760 zł. Zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w spółdzielni podstawę wymiaru nagrody stanowi najniższe wynagrodzenie obowiązujące w dniu nabycia prawa do nagrody. Czy zatem jest to kwota 760 zł, czy kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2010 r.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Jaka jest podstawa wyliczenia nagrody jubileuszowej?

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej powinny być określone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania lub w przepisach szczególnych (branżowych). Sposób przyznawania nagród, w tym jubileuszowej, powinien być tak opisany, aby nie budził wątpliwości. Niestety ze względu na brak ogólnych przepisów zasady przyznawania nagrody jubileuszowej mogą być one dowolnie kształtowane przez pracodawców. Jeśli pracodawca decyduje się na wypłacanie nagród, powinien w ww. dokumentach uregulować nie tylko warunki ustalania i wypłacania wynagrodzenia za pracę, ale także zasady przyznawania innych świadczeń, takich jak nagroda jubileuszowa (art. 772 § 2 K.p.).

Jak oblicza się wysokość nagrody jubileuszowej?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (SN IAPiUS z 26 sierpnia 1993 r. – OSNCP 1994/2, poz.47): „Jeżeli zakładowy system wynagradzania określa podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej według najniższego wynagrodzenia pracowniczego, jednakże nie precyzuje, z jakiej daty, to przez analogiczne zastosowanie zasady zawartej w par. 8 ust. 1 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. (...) należy przyjąć, że chodzi o najniższe wynagrodzenie pracownicze obowiązujące w dniu wypłaty nagrody jubileuszowej, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – najbliższe wynagrodzenia przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody”.

Najniższe wynagrodzenie a wynagrodzenie minimalne

Powyższa zasada została wymieniona w regulaminie w Państwa spółdzielni, ale Pana wątpliwości wzbudza kwota, która stanowi podstawę naliczenia nagrody. Problem wynika z zastosowanego określenia „najniższe wynagrodzenie”, które od 2001 r. cały czas jest na poziomie 760 zł (§ 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników).

Najniższego wynagrodzenia nie należy mylić z wynagrodzeniem minimalnym, które w tym roku wynosi 1317 zł. Pomimo uchylenia przywołanego wyżej rozporządzenia, do dziś w wielu przepisach zakładowych funkcjonuje „wynagrodzenie najniższe”, które nadal wynosi 760 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info