Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wyliczyć nagrodę jubileuszową – najniższe wynagrodzenie a wynagrodzenie minimalne

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-10-26

Otrzymałem nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Za podstawę wyliczenia nagrody jubileuszowej przyjęto kwotę 760 zł. Zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w spółdzielni podstawę wymiaru nagrody stanowi najniższe wynagrodzenie obowiązujące w dniu nabycia prawa do nagrody. Czy zatem jest to kwota 760 zł, czy kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2010 r.?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej powinny być określone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania lub w przepisach szczególnych (branżowych). Sposób przyznawania nagród, w tym jubileuszowej, powinien być tak opisany, aby nie budził wątpliwości. Niestety ze względu na brak ogólnych przepisów zasady przyznawania nagrody jubileuszowej mogą być one dowolnie kształtowane przez pracodawców. Jeśli pracodawca decyduje się na wypłacanie nagród, powinien w ww. dokumentach uregulować nie tylko warunki ustalania i wypłacania wynagrodzenia za pracę, ale także zasady przyznawania innych świadczeń, takich jak nagroda jubileuszowa (art. 772 § 2 K.p.).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (SN IAPiUS z 26 sierpnia 1993 r. – OSNCP 1994/2, poz.47): „Jeżeli zakładowy system wynagradzania określa podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej według najniższego wynagrodzenia pracowniczego, jednakże nie precyzuje, z jakiej daty, to przez analogiczne zastosowanie zasady zawartej w par. 8 ust. 1 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. (...) należy przyjąć, że chodzi o najniższe wynagrodzenie pracownicze obowiązujące w dniu wypłaty nagrody jubileuszowej, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – najbliższe wynagrodzenia przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody”.

Powyższa zasada została wymieniona w regulaminie w Państwa spółdzielni, ale Pana wątpliwości wzbudza kwota, która stanowi podstawę naliczenia nagrody. Problem wynika z zastosowanego określenia „najniższe wynagrodzenie”, które od 2001 r. cały czas jest na poziomie 760 zł (§ 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników).

Najniższego wynagrodzenia nie należy mylić z wynagrodzeniem minimalnym, które w tym roku wynosi 1317 zł. Pomimo uchylenia przywołanego wyżej rozporządzenia, do dziś w wielu przepisach zakładowych funkcjonuje „wynagrodzenie najniższe”, które nadal wynosi 760 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »