Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Jak wyliczyć nagrodę jubileuszową – najniższe wynagrodzenie a wynagrodzenie minimalne

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-10-26

Otrzymałem nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Za podstawę wyliczenia nagrody jubileuszowej przyjęto kwotę 760 zł. Zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w spółdzielni podstawę wymiaru nagrody stanowi najniższe wynagrodzenie obowiązujące w dniu nabycia prawa do nagrody. Czy zatem jest to kwota 760 zł, czy kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2010 r.?
Dorota Kriger

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej powinny być określone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania lub w przepisach szczególnych (branżowych). Sposób przyznawania nagród, w tym jubileuszowej, powinien być tak opisany, aby nie budził wątpliwości. Niestety ze względu na brak ogólnych przepisów zasady przyznawania nagrody jubileuszowej mogą być one dowolnie kształtowane przez pracodawców. Jeśli pracodawca decyduje się na wypłacanie nagród, powinien w ww. dokumentach uregulować nie tylko warunki ustalania i wypłacania wynagrodzenia za pracę, ale także zasady przyznawania innych świadczeń, takich jak nagroda jubileuszowa (art. 772 § 2 K.p.).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (SN IAPiUS z 26 sierpnia 1993 r. – OSNCP 1994/2, poz.47): „Jeżeli zakładowy system wynagradzania określa podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej według najniższego wynagrodzenia pracowniczego, jednakże nie precyzuje, z jakiej daty, to przez analogiczne zastosowanie zasady zawartej w par. 8 ust. 1 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. (...) należy przyjąć, że chodzi o najniższe wynagrodzenie pracownicze obowiązujące w dniu wypłaty nagrody jubileuszowej, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – najbliższe wynagrodzenia przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody”.

Powyższa zasada została wymieniona w regulaminie w Państwa spółdzielni, ale Pana wątpliwości wzbudza kwota, która stanowi podstawę naliczenia nagrody. Problem wynika z zastosowanego określenia „najniższe wynagrodzenie”, które od 2001 r. cały czas jest na poziomie 760 zł (§ 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników).

Najniższego wynagrodzenia nie należy mylić z wynagrodzeniem minimalnym, które w tym roku wynosi 1317 zł. Pomimo uchylenia przywołanego wyżej rozporządzenia, do dziś w wielu przepisach zakładowych funkcjonuje „wynagrodzenie najniższe”, które nadal wynosi 760 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240 (13 dni chorobowych). W marcu 2011 r. wypłacono trzynastkę w wysokości 1865,11 zł. Czy trzynastkę należny uzupełnić w następujący sposób: 1865,11 zł : 240 dni x 253 dni = 1966,14 zł? Na jaki przepis mam się powołać?

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem otrzymania będą dowody przelewu. Czy w dokumentacji każdego pracownika należy umieszczać wydruki potwierdzenia przelewu? Czy możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia np. na konto żony pracownika, jeśli on o to prosi?

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej: 2000 zł wynagrodzenia zasadniczego i 400 zł premii uznaniowej. Za wykonywaną pracę otrzymywałem dotychczas zawsze 2400 zł miesięcznie, ani mniej, ani więcej. Czy w takim przypadku te 400 zł można traktować jako stały składnik wynagrodzenia mimo zapisu w aneksie, że jest to premia uznaniowa? W tym miesiącu pracodawca nie wypłacił mi premii.

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam na kilka tygodni do pracy. Zauważyłam, że moja pensja uległa zmniejszeniu z powodu wyliczenia zasiłku z ostatnich 12 miesięcy (w poprzednim roku szkolnym miałam dużo mniej godzin). Jak wiadomo, w szkole są przerwy – ferie, przerwy świąteczne itp. Czy mogę w tym czasie nie brać L-4, by mieć wyższą pensję?

Odprawa po wypowiedzeniu w związku ze zmianą w firmie

Przedsiębiorca działający na podstawie działalności gospodarczej przekształca się na podstawie art. 584² Kodeksu spółek handlowych w spółkę z o.o. Na podstawie art. 231 § 4 Kodeksu pracy pracownicy przedsiębiorcy zatrudnieni na umowę o pracę mają prawo do wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia za uprzedzeniem 7 dni. Czy pracownik z 12-letnim stażem pracy u tego pracodawcy, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na czas nieoznaczony, ma prawo do zadośćuczynienia, odprawy od pracodawcy?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »