Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozwiązać umowę o pracę ze spółdzielnią socjalną?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-05-06

Jestem członkiem spółdzielni socjalnej. Moje zobowiązanie wygasa za pół roku. Chciałabym jednak zakończyć współpracę wcześniej, ponieważ dostałam o wiele lepszą propozycję zatrudnienia. Podpisałam jednak zobowiązanie na dotację. Czy jeśli złożę wypowiedzenie umowy spółdzielczej przed jej wygaśnięciem będę obciążona zobowiązaniem? Czy przechodzi ono na prezesa spółdzielni?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 15 ustawy o spółdzielniach socjalnych działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez:

1) dotacje;

2) pożyczki;

3) poręczenia, o których mowa w art. 5a ust. 6;

4) usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym;

5) zrefundowanie kosztów lustracji.

Wsparcie, o którym mowa wyżej, udzielane jest w drodze uchwały przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego lub w ramach programu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego określonego w przepisach o pomocy społecznej, na cele związane z rozwojem spółdzielni socjalnych.

Rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę jest możliwe w sytuacjach wyraźnie określonych przez prawo spółdzielcze. I tak będzie to:

  • w przypadku rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę na mocy porozumienia stron przy jednoczesnym wystąpieniu członka ze spółdzielni;
  • w przypadku zmniejszenia na podstawie uchwały rady nadzorczej spółdzielni stanu zatrudnienia podyktowanego gospodarczą koniecznością; np. spółdzielnia utraciła duże zlecenie i z dnia na dzień dla części osób nie ma pracy;
  • w przypadku osiągnięcia przez członka wieku i okresu zatrudnienia uprawniającego go do ubiegania się o emeryturę;
  • w sytuacji, gdy spółdzielnia dokonała wypowiedzenia zmieniającego, a członek odmówił przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy;
  • w sytuacjach uzasadniających zgodnie z Kodeksem pracy (art. 53 K.p.) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika.

Spółdzielczy stosunek pracy powinien w zasadzie trwać przez cały okres członkostwa. Rozwiązanie tego stosunku pracy w czasie trwania członkostwa jest niedopuszczalne, z wyjątkiem wypadków przewidzianych ustawie oraz rozwiązania umowy na skutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy, a także rozwiązania jej na mocy porozumienia stron przy jednoczesnym wypowiedzeniu członkostwa przez członka.

W czasie trwania członkostwa spółdzielcza umowa o pracę może zostać rozwiązana tylko przez korporację i to w ściśle określonych prawem spółdzielczym sytuacjach, tak za wypowiedzeniem, jak i w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia).

Podsumowując, z opinii doktryny wynika, że spółdzielczy stosunek pracy może zostać w czasie trwania członkostwa rozwiązany tylko przez korporację i tylko w wyjątkowych wypadkach. W pozostałych wypadkach można rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron i tylko wraz z rezygnacją z członkostwa.

Co do dotacji – jeśli jest to dotacja przyznawana spółdzielni przez jednostkę samorządu terytorialnego i Pani była tylko upoważnionym pracownikiem do wypełnienia wniosku, to dotacja, mimo Pani rezygnacji, zostanie w spółdzielni. Jeśli jednak dotacja została personalnie przypisana Pani, a więc Pani jest zobowiązana do dysponowania nią – dotacja ta nie pozostanie przy spółdzielni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przedwstępna umowa o pracę

Dnia 1 czerwca powinienem rozpocząć pracę w pewnej firmie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres próbny. Podpisałem list intencyjny lub raczej umowę...

 

Prawo do odprawy emerytalnej przy wypowiedzeniu umowy

We wrześniu zawarłam umowę z pracownikiem na czas określony do września następnego roku. Pracownica kończy 60 lat w kwietniu i w związku...

 

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony po trzydziestu latach pracy? Pracodawca chce, abym odpracował okres 3-miesięczny,...

 

Odwołanie wypowiedzenia umowy o pracę

Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Dwa miesiące temu złożyłem wypowiedzenie. W międzyczasie dostałem nową ofertę pracy od obecnego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »