Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku umowy cywilnoprawnej?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-09-09

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku umowy cywilnoprawnej? W umowie strony wprowadziły dwa zapisy: stronie przysługuje urlop w wymiarze 26 dni oraz za niewykorzystany urlop przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie jest to umowa o pracę, co strony zgodnie potwierdzają. Spółka twierdzi, że w tym przypadku nie ma zastosowania wskaźnik zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) i obstaje przy wyliczeniu ekwiwalentu za urlop wg wzoru: roczne wynagrodzenie / 365 dni = X ekwiwalentu za 1 dzień. Jest to oczywiście niekorzystne wyliczenie, dlatego chciałbym wiedzieć, czy są ku temu jakieś podstawy prawne.

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Umowy cywilnoprawne to umowy, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Są to najczęściej umowy starannego działania, których przedmiotem jest zobowiązanie do wykonania określonej czynności lub szeregu czynności na rzecz dającego zlecenie przy umowie-zlecenia albo wykonanie dzieła, w przypadku umowy o dzieło. W umowach tych brak charakterystycznego dla umowy o pracę podporządkowania i pozostawania w dyspozycji zlecającego, zaś wykonującemu zlecenie (dzieło) przysługują jedynie takie uprawnienia, jakie wynikają z treści zawartej umowy. Ponieważ do umów tych nie mają zastosowania przepis Kodeksu pracy lecz Kodeksu cywilnego, wykonawcy nie przysługują uprawnienia pracownicze, takie jak m.in. prawo do urlopu wypoczynkowego.

Oczywiście strony w umowie mogą ustalić, że stronie będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy, za który otrzyma wynagrodzenie, jednak nie powoduje to automatycznie, że od razu stosujemy do tego urlopu (czy ekwiwalentu) przepisy prawa pracy.

W przypadku prawa pracy podstawową zasadą jest, że uregulowania umowne nie mogą być dla pracownika gorsze niż uregulowania kodeksowe. Jednak w przypadku umów cywilnoprawnych takiej zasady nie ma, zwłaszcza w sytuacji gdy umowa cywilnoprawna nie reguluje danego zagadnienia.

Stronom zawierającym umowę cywilnoprawną przysługuje całkowita swoboda w ustalaniu swoich uprawnień i obowiązków i dlatego – mimo że postanowienia spółki są mniej korzystne niż przepisy prawa pracy – nie ma to znaczenia. Podpisując umowę cywilnoprawną ze spółką, zgodził się Pan na jej przepisy.

Jedynym sposobem, aby podważyć powyższą zasadę, byłoby udowodnienie, że jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę – czego Pan zrobić nie może, skoro strony są zgodne, że nie mamy tu do czynienia z umową o pracę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »