Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku umowy cywilnoprawnej?

Autor: Marta Handzlik

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku umowy cywilnoprawnej? W umowie strony wprowadziły dwa zapisy: stronie przysługuje urlop w wymiarze 26 dni oraz za niewykorzystany urlop przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie jest to umowa o pracę, co strony zgodnie potwierdzają. Spółka twierdzi, że w tym przypadku nie ma zastosowania wskaźnik zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) i obstaje przy wyliczeniu ekwiwalentu za urlop wg wzoru: roczne wynagrodzenie / 365 dni = X ekwiwalentu za 1 dzień. Jest to oczywiście niekorzystne wyliczenie, dlatego chciałbym wiedzieć, czy są ku temu jakieś podstawy prawne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne to umowy, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Są to najczęściej umowy starannego działania, których przedmiotem jest zobowiązanie do wykonania określonej czynności lub szeregu czynności na rzecz dającego zlecenie przy umowie-zlecenia albo wykonanie dzieła, w przypadku umowy o dzieło. W umowach tych brak charakterystycznego dla umowy o pracę podporządkowania i pozostawania w dyspozycji zlecającego, zaś wykonującemu zlecenie (dzieło) przysługują jedynie takie uprawnienia, jakie wynikają z treści zawartej umowy. Ponieważ do umów tych nie mają zastosowania przepis Kodeksu pracy lecz Kodeksu cywilnego, wykonawcy nie przysługują uprawnienia pracownicze, takie jak m.in. prawo do urlopu wypoczynkowego.

Oczywiście strony w umowie mogą ustalić, że stronie będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy, za który otrzyma wynagrodzenie, jednak nie powoduje to automatycznie, że od razu stosujemy do tego urlopu (czy ekwiwalentu) przepisy prawa pracy.

W przypadku prawa pracy podstawową zasadą jest, że uregulowania umowne nie mogą być dla pracownika gorsze niż uregulowania kodeksowe. Jednak w przypadku umów cywilnoprawnych takiej zasady nie ma, zwłaszcza w sytuacji gdy umowa cywilnoprawna nie reguluje danego zagadnienia.

Stronom zawierającym umowę cywilnoprawną przysługuje całkowita swoboda w ustalaniu swoich uprawnień i obowiązków i dlatego – mimo że postanowienia spółki są mniej korzystne niż przepisy prawa pracy – nie ma to znaczenia. Podpisując umowę cywilnoprawną ze spółką, zgodził się Pan na jej przepisy.

Jedynym sposobem, aby podważyć powyższą zasadę, byłoby udowodnienie, że jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę – czego Pan zrobić nie może, skoro strony są zgodne, że nie mamy tu do czynienia z umową o pracę.

Zobacz też: Czy na rozprawę rozwodową przysługuje dzień wolny

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info