Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku umowy cywilnoprawnej?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-09-09

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku umowy cywilnoprawnej? W umowie strony wprowadziły dwa zapisy: stronie przysługuje urlop w wymiarze 26 dni oraz za niewykorzystany urlop przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie jest to umowa o pracę, co strony zgodnie potwierdzają. Spółka twierdzi, że w tym przypadku nie ma zastosowania wskaźnik zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) i obstaje przy wyliczeniu ekwiwalentu za urlop wg wzoru: roczne wynagrodzenie / 365 dni = X ekwiwalentu za 1 dzień. Jest to oczywiście niekorzystne wyliczenie, dlatego chciałbym wiedzieć, czy są ku temu jakieś podstawy prawne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowy cywilnoprawne to umowy, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Są to najczęściej umowy starannego działania, których przedmiotem jest zobowiązanie do wykonania określonej czynności lub szeregu czynności na rzecz dającego zlecenie przy umowie-zlecenia albo wykonanie dzieła, w przypadku umowy o dzieło. W umowach tych brak charakterystycznego dla umowy o pracę podporządkowania i pozostawania w dyspozycji zlecającego, zaś wykonującemu zlecenie (dzieło) przysługują jedynie takie uprawnienia, jakie wynikają z treści zawartej umowy. Ponieważ do umów tych nie mają zastosowania przepis Kodeksu pracy lecz Kodeksu cywilnego, wykonawcy nie przysługują uprawnienia pracownicze, takie jak m.in. prawo do urlopu wypoczynkowego.

Oczywiście strony w umowie mogą ustalić, że stronie będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy, za który otrzyma wynagrodzenie, jednak nie powoduje to automatycznie, że od razu stosujemy do tego urlopu (czy ekwiwalentu) przepisy prawa pracy.

W przypadku prawa pracy podstawową zasadą jest, że uregulowania umowne nie mogą być dla pracownika gorsze niż uregulowania kodeksowe. Jednak w przypadku umów cywilnoprawnych takiej zasady nie ma, zwłaszcza w sytuacji gdy umowa cywilnoprawna nie reguluje danego zagadnienia.

Stronom zawierającym umowę cywilnoprawną przysługuje całkowita swoboda w ustalaniu swoich uprawnień i obowiązków i dlatego – mimo że postanowienia spółki są mniej korzystne niż przepisy prawa pracy – nie ma to znaczenia. Podpisując umowę cywilnoprawną ze spółką, zgodził się Pan na jej przepisy.

Jedynym sposobem, aby podważyć powyższą zasadę, byłoby udowodnienie, że jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę – czego Pan zrobić nie może, skoro strony są zgodne, że nie mamy tu do czynienia z umową o pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmniejszenie pensum nauczyciela dyplomowanego

Czy nauczycielowi dyplomowanemu posiadającemu 10 lat stażu można bez konsekwencji zmniejszyć liczę godzin do 14/18? Drugi nauczyciel uczący tego samego...

 

Rozprawa sądowa a dzień wolny od pracy

Rozprawa sądowa a dzień wolny od pracy

Pracownik ma rozprawę w sądzie o godzinie 9 i koniec tej rozprawy jest przewidziany na godzinę 11. Czy pracownik ma obowiązek wrócić do pracy?...

Udokumentowanie poniesionych kosztów na szkolenie

Czy mogę od pracodawcy wymagać dowodu (faktury) poniesionych kosztów na szkolenie, na które podpisałem umowę lojalnościową? Jeśli tak, to na jaką...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »