Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

• Autor: Dorota Kriger

Dnia 3.10.2011 wygasa mi umowa o pracę, która była zawarta na okres pięciu lat. W tej chwili przebywam na urlopie macierzyńskim, który kończy się 25.10.2011, czyli już po wygaśnięciu umowy. Mam pytanie dotyczące mojego urlopu, który przysługuje mi za bieżący rok w ilości 26 dni. Czy pracodawca jest zobowiązany zapłacić za ten niewykorzystany urlop?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

Wygaśnięcie umowy o pracę a niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Za dni urlopu wypoczynkowego, których pracownik nie ma możliwości wykorzystać w aktualnym zatrudnieniu w związku z zakończeniem stosunku pracy, pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent. Wynika tak z art. 171 § 1 K.p., zgodnie z którym w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Jednakże należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku opisanym w pytaniu zatrudnienie u aktualnego pracodawcy nie będzie trwało przez cały rok kalendarzowy, ale przez 10 miesięcy, co ma bezpośredni wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji zastosowanie ma bowiem zasada proporcjonalności, o której mowa w art. 1551 § 1 pkt 1 K.p. Ekwiwalent zostanie więc wypłacony za urlop, którego wymiar będzie ustalony proporcjonalnie do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w bieżącym roku. Od ustalonej liczby dni urlopowych należy także odjąć te, które już zostały wykorzystane.

Jak obliczyć wymiar urlopu za który pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent pieniężny?

Na niższy w danym roku wymiar urlopu wpływ mają także przerwy w wykonywaniu pracy, takie jak urlop wychowawczy czy urlop bezpłatny (art. 1552 § 1 K.p.). Zasada ta nie dotyczy jednak okresu urlopu macierzyńskiego – okres ten jest traktowany tak samo jak okres świadczenia pracy. Jeśli więc w tym roku pracownica nie wykorzystała ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego, to stosując zasadę proporcjonalności, pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent za 22 dni urlopu.

Wynik otrzymano w sposób następujący:

(wymiar 26 dni urlopu: 12 miesięcy) x 10 miesięcy zatrudnienia = 21,67 dni

Zgodnie z art. 1553 § 1 K.p. przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia. W rezultacie otrzymano liczbę 22 dni.

Przy obliczeniach uwzględniono, że zatrudnienie trwało przez 10 miesięcy, pomimo że w początkowych dniach października br. umowa powinna zostać rozwiązana. Postępowanie takie jest zgodne z art. 1552a § 3 K.p., który nakazuje dotychczasowemu pracodawcy zaokrąglić niepełny kalendarzowy miesiąc pracy w górę do pełnego miesiąca.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »