Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak napisać wypowiedzenie umowy na czas określony i co powinno zawierać wypowiedzenie?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-08-18

Mam zamiar złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, zawartej na czas określony, z klauzulą o możliwości wypowiedzenia. Jak długo będzie trwał okres wypowiedzenia? Czy muszę w wypowiedzeniu podawać datę zakończenia wypowiedzenia, czy wystarczy wpisać „za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia”? Jakie ponadto informacje muszą się znaleźć na wypowiedzeniu umowy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 § 21 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony z klauzulą dopuszczającą jej wcześniejsze rozwiązanie zastosowanie ma wypowiedzenie 2-tygodniowe (art. 33 K.p.). Oznacza to, że okres wypowiedzenia, który w tym przypadku jest liczony w tygodniach, powinien rozpocząć swój bieg w niedzielę i zakończyć po 2 pełnych tygodniach w sobotę. Jeśli pracodawca otrzyma wypowiedzenie w tym tygodniu, tzn. do dnia 13 sierpnia włącznie, to umowa rozwiąże się w sobotę, 27 sierpnia. Sobota 27 sierpnia będzie więc ostatnim dniem zatrudnienia w tym zakładzie, bez względu na to, czy dzień ten jest dniem wolnym czy roboczym dla pracownika.

Na wypowiedzeniu należy podać:

  • datę sporządzenia pisma,
  • określenie stron umowy o pracę i jej rodzaj
  • oraz tryb rozwiązania umowy (np. 2-tygodniowe wypowiedzenie).

Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli i powinno być opatrzone podpisem osoby, która dokonała tej czynności. Dla celów dowodowych warto także pozyskać podpis osoby reprezentującej pracodawcę oraz datę odbioru pisma przez tę osobę. Data odbioru pisma przez osobę uprawnioną przez pracodawcę jest o tyle istotna, że dopiero moment, w którym druga strona mogła się z treścią oświadczenia woli realnie zapoznać, powoduje, że okres wypowiedzenia może rozpocząć swój bieg. Wynika tak z art. 61 § 1 K.c. (w zw. z art. 300 K.p.), zgodnie z którym oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę będzie więc złożone pracodawcy wówczas, gdy doszło do niego w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z jego treścią. Z tego też względu nie zaleca się podawania daty rozwiązania umowy o pracę w treści wypowiedzenia, gdyż nie można mieć pewności, że pracodawca pismo otrzyma w pożądanym przez nas czasie, czyli np. w tym tygodniu (np. pracodawca jest na urlopie i pismo trafi na jego biurko dopiero w najbliższy poniedziałek, a w zakładzie pracy nie ma innej osoby, która może reprezentować pracodawcę w sprawach pracowniczych).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Przedwstępna umowa o pracę

Dnia 1 czerwca powinienem rozpocząć pracę w pewnej firmie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres próbny. Podpisałem list intencyjny lub raczej umowę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Aneksowanie umowy o pracę a okres wypowiedzenia

7 lat temu podpisałam umowę o pracę na rok z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Po roku dostałam aneks do umowy, ale bez przedłużenia umowy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »