Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak najszybciej zwolnić się z pracy?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-03

Jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Otrzymałem korzystniejszą ofertę pracy u innego pracodawcy, od którego oczekuję w każdej chwili informacji, kiedy mam podjąć pracę. Jak najlepiej (najszybciej) załatwić sprawę zwolnienia się u obecnego pracodawcy?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) umowa o pracę rozwiązuje się:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

W komentowanym przepisie został zamieszczony katalog trybów rozwiązania umowy o pracę. Sposób jego sformułowania zdaje się świadczyć o tym, że jest to katalog wyczerpujący. Skonfrontowanie tego unormowania z przepisem art. 63 K.p. pozwala dodatkowo wywnioskować, że do zakończenia umowy o pracę może dojść albo na skutek jej rozwiązania, albo ze względu na jej wygaśnięcie. Nie przewiduje się w kodeksie innych zdarzeń powodujących zakończenie zatrudnienia opartego na umowie o pracę. Na ogół przyjmuje się, że rozwiązanie umowy o pracę jest następstwem dokonanej czynności prawnej (złożenia oświadczenia lub oświadczeń woli), natomiast wygaśnięcie oznacza ustanie umowy z mocy prawa (ex lege), na skutek wystąpienia wskazanego przez ustawodawcę zdarzenia niebędącego czynnością prawną. Z tego punktu widzenia nie budzi wątpliwości klasyfikacja prawna trzech pierwszych sposobów rozwiązania umowy.

Umowa o pracę może zostać rozwiązana również na mocy jednostronnej czynności prawnej dokonanej przez pracownika bądź pracodawcę. W komentowanym przepisie wyodrębnia się dwie takie czynności: rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W pierwszym przypadku do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na mocy oświadczenia woli jednej ze stron po upływie okresu wypowiedzenia, w drugim przypadku – bez zachowania tego okresu, co uzasadnia posługiwanie się określeniem „rozwiązanie niezwłoczne” bądź też „rozwiązanie natychmiastowe”, z zastrzeżeniem że w niektórych przypadkach stosunek pracy jest rozwiązywany bez wypowiedzenia, ale ze wskazanym w przepisie kilkudniowym uprzedzeniem.

Podsumowując – najkorzystniejsze dla Pana jest porozumienie stron, bo pozwala Panu odejść szybko i we wskazanym przez siebie terminie. Jednakże zgodę na takie zakończenie współpracy musi wyrazić pracodawca. Jeśli tego nie zrobi – pozostaje wypowiedzenie, lub w skrajnych wypadkach po prostu porzucenie pracy (musi się Pan liczyć w tym przypadku z tym, że jeśli pracodawca wykaże, że przez Pana porzucenie pracy poniósł stratę – będzie Pan musiał zapłacić odszkodowanie). Ponadto przy porzuceniu pracy otrzyma Pan świadectwo pracy ze wskazaniem, że zwolniono Pana dyscyplinarnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »