Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak najszybciej zwolnić się z pracy?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-03

Jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Otrzymałem korzystniejszą ofertę pracy u innego pracodawcy, od którego oczekuję w każdej chwili informacji, kiedy mam podjąć pracę. Jak najlepiej (najszybciej) załatwić sprawę zwolnienia się u obecnego pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

W komentowanym przepisie został zamieszczony katalog trybów rozwiązania umowy o pracę. Sposób jego sformułowania zdaje się świadczyć o tym, że jest to katalog wyczerpujący. Skonfrontowanie tego unormowania z przepisem art. 63 K.p. pozwala dodatkowo wywnioskować, że do zakończenia umowy o pracę może dojść albo na skutek jej rozwiązania, albo ze względu na jej wygaśnięcie. Nie przewiduje się w kodeksie innych zdarzeń powodujących zakończenie zatrudnienia opartego na umowie o pracę. Na ogół przyjmuje się, że rozwiązanie umowy o pracę jest następstwem dokonanej czynności prawnej (złożenia oświadczenia lub oświadczeń woli), natomiast wygaśnięcie oznacza ustanie umowy z mocy prawa (ex lege), na skutek wystąpienia wskazanego przez ustawodawcę zdarzenia niebędącego czynnością prawną. Z tego punktu widzenia nie budzi wątpliwości klasyfikacja prawna trzech pierwszych sposobów rozwiązania umowy.

Umowa o pracę może zostać rozwiązana również na mocy jednostronnej czynności prawnej dokonanej przez pracownika bądź pracodawcę. W komentowanym przepisie wyodrębnia się dwie takie czynności: rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W pierwszym przypadku do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na mocy oświadczenia woli jednej ze stron po upływie okresu wypowiedzenia, w drugim przypadku – bez zachowania tego okresu, co uzasadnia posługiwanie się określeniem „rozwiązanie niezwłoczne” bądź też „rozwiązanie natychmiastowe”, z zastrzeżeniem że w niektórych przypadkach stosunek pracy jest rozwiązywany bez wypowiedzenia, ale ze wskazanym w przepisie kilkudniowym uprzedzeniem.

Podsumowując – najkorzystniejsze dla Pana jest porozumienie stron, bo pozwala Panu odejść szybko i we wskazanym przez siebie terminie. Jednakże zgodę na takie zakończenie współpracy musi wyrazić pracodawca. Jeśli tego nie zrobi – pozostaje wypowiedzenie, lub w skrajnych wypadkach po prostu porzucenie pracy (musi się Pan liczyć w tym przypadku z tym, że jeśli pracodawca wykaże, że przez Pana porzucenie pracy poniósł stratę – będzie Pan musiał zapłacić odszkodowanie). Ponadto przy porzuceniu pracy otrzyma Pan świadectwo pracy ze wskazaniem, że zwolniono Pana dyscyplinarnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwrot narzędzi pracy w trakcie rozwiązania umowy

Aktualnie jestem w trakcie rozwiązania umowy z obecnym pracodawcą za porozumieniem stron. Pracodawca zmusza mnie do zwrotu narzędzi pracy (telefon, karta paliwowa)...

 

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony po trzydziestu latach pracy? Pracodawca chce, abym odpracował okres 3-miesięczny,...

 

Złożenie wypowiedzenia w trakcie choroby

Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Chciałabym rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą z obowiązującym 3-miesięcznym okresem...

 

Ogłoszenie upadłości firmy a rozwiązanie umowy o pracę

Tydzień temu sąd ogłosił upadłość firmy, w której pracuję już od ponad 10 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »