Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak najszybciej zwolnić się z pracy?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-03

Jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Otrzymałem korzystniejszą ofertę pracy u innego pracodawcy, od którego oczekuję w każdej chwili informacji, kiedy mam podjąć pracę. Jak najlepiej (najszybciej) załatwić sprawę zwolnienia się u obecnego pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

W komentowanym przepisie został zamieszczony katalog trybów rozwiązania umowy o pracę. Sposób jego sformułowania zdaje się świadczyć o tym, że jest to katalog wyczerpujący. Skonfrontowanie tego unormowania z przepisem art. 63 K.p. pozwala dodatkowo wywnioskować, że do zakończenia umowy o pracę może dojść albo na skutek jej rozwiązania, albo ze względu na jej wygaśnięcie. Nie przewiduje się w kodeksie innych zdarzeń powodujących zakończenie zatrudnienia opartego na umowie o pracę. Na ogół przyjmuje się, że rozwiązanie umowy o pracę jest następstwem dokonanej czynności prawnej (złożenia oświadczenia lub oświadczeń woli), natomiast wygaśnięcie oznacza ustanie umowy z mocy prawa (ex lege), na skutek wystąpienia wskazanego przez ustawodawcę zdarzenia niebędącego czynnością prawną. Z tego punktu widzenia nie budzi wątpliwości klasyfikacja prawna trzech pierwszych sposobów rozwiązania umowy.

Umowa o pracę może zostać rozwiązana również na mocy jednostronnej czynności prawnej dokonanej przez pracownika bądź pracodawcę. W komentowanym przepisie wyodrębnia się dwie takie czynności: rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W pierwszym przypadku do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na mocy oświadczenia woli jednej ze stron po upływie okresu wypowiedzenia, w drugim przypadku – bez zachowania tego okresu, co uzasadnia posługiwanie się określeniem „rozwiązanie niezwłoczne” bądź też „rozwiązanie natychmiastowe”, z zastrzeżeniem że w niektórych przypadkach stosunek pracy jest rozwiązywany bez wypowiedzenia, ale ze wskazanym w przepisie kilkudniowym uprzedzeniem.

Podsumowując – najkorzystniejsze dla Pana jest porozumienie stron, bo pozwala Panu odejść szybko i we wskazanym przez siebie terminie. Jednakże zgodę na takie zakończenie współpracy musi wyrazić pracodawca. Jeśli tego nie zrobi – pozostaje wypowiedzenie, lub w skrajnych wypadkach po prostu porzucenie pracy (musi się Pan liczyć w tym przypadku z tym, że jeśli pracodawca wykaże, że przez Pana porzucenie pracy poniósł stratę – będzie Pan musiał zapłacić odszkodowanie). Ponadto przy porzuceniu pracy otrzyma Pan świadectwo pracy ze wskazaniem, że zwolniono Pana dyscyplinarnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Długość okresu wypowiedzenia

Pracuję w firmie 2,5 roku. Umowę mam zawartą na czas nie określony. Zgodnie z umową obowiązuje mnie 2 tygodniowy okres wypowiedzenia, a według Kodeksu Pracy...

Zwrot narzędzi pracy w trakcie rozwiązania umowy

Aktualnie jestem w trakcie rozwiązania umowy z obecnym pracodawcą za porozumieniem stron. Pracodawca zmusza mnie do zwrotu narzędzi pracy (telefon, karta paliwowa)...

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony po trzydziestu latach pracy? Pracodawca chce, abym odpracował okres 3-miesięczny,...

Którego dnia miało nastąpić rozwiązanie umowy?

Którego dnia powinno nastąpić rozwiązanie stosunku pracy, gdy wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony złożyłam 08.01.2015 r.? Przepracowałam w tej firmie...

Złożenie wypowiedzenia w trakcie choroby

Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Chciałabym rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą z obowiązującym 3-miesięcznym okresem...

Ogłoszenie upadłości firmy a rozwiązanie umowy o pracę

Tydzień temu sąd ogłosił upadłość firmy, w której pracuję już od ponad 10 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »