Jak najszybciej zwolnić się z pracy?

• Autor: Marta Handzlik

Jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Otrzymałem korzystniejszą ofertę pracy u innego pracodawcy, od którego oczekuję w każdej chwili informacji, kiedy mam podjąć pracę. Jak najlepiej (najszybciej) załatwić sprawę zwolnienia się u obecnego pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Jak najszybciej zwolnić się z pracy?

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

W komentowanym przepisie został zamieszczony katalog trybów rozwiązania umowy o pracę. Sposób jego sformułowania zdaje się świadczyć o tym, że jest to katalog wyczerpujący. Skonfrontowanie tego unormowania z przepisem art. 63 K.p. pozwala dodatkowo wywnioskować, że do zakończenia umowy o pracę może dojść albo na skutek jej rozwiązania, albo ze względu na jej wygaśnięcie. Nie przewiduje się w kodeksie innych zdarzeń powodujących zakończenie zatrudnienia opartego na umowie o pracę. Na ogół przyjmuje się, że rozwiązanie umowy o pracę jest następstwem dokonanej czynności prawnej (złożenia oświadczenia lub oświadczeń woli), natomiast wygaśnięcie oznacza ustanie umowy z mocy prawa (ex lege), na skutek wystąpienia wskazanego przez ustawodawcę zdarzenia niebędącego czynnością prawną. Z tego punktu widzenia nie budzi wątpliwości klasyfikacja prawna trzech pierwszych sposobów rozwiązania umowy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Umowa o pracę może zostać rozwiązana również na mocy jednostronnej czynności prawnej dokonanej przez pracownika bądź pracodawcę. W komentowanym przepisie wyodrębnia się dwie takie czynności: rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W pierwszym przypadku do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na mocy oświadczenia woli jednej ze stron po upływie okresu wypowiedzenia, w drugim przypadku – bez zachowania tego okresu, co uzasadnia posługiwanie się określeniem „rozwiązanie niezwłoczne” bądź też „rozwiązanie natychmiastowe”, z zastrzeżeniem że w niektórych przypadkach stosunek pracy jest rozwiązywany bez wypowiedzenia, ale ze wskazanym w przepisie kilkudniowym uprzedzeniem.

Podsumowując – najkorzystniejsze dla Pana jest porozumienie stron, bo pozwala Panu odejść szybko i we wskazanym przez siebie terminie. Jednakże zgodę na takie zakończenie współpracy musi wyrazić pracodawca. Jeśli tego nie zrobi – pozostaje wypowiedzenie, lub w skrajnych wypadkach po prostu porzucenie pracy (musi się Pan liczyć w tym przypadku z tym, że jeśli pracodawca wykaże, że przez Pana porzucenie pracy poniósł stratę – będzie Pan musiał zapłacić odszkodowanie). Ponadto przy porzuceniu pracy otrzyma Pan świadectwo pracy ze wskazaniem, że zwolniono Pana dyscyplinarnie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »