Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak uzyskać od pracodawcy dokumenty potwierdzające odprowadzanie składek ZUS?

• Autor: Dorota Kriger

Mąż został zwolniony z pracy 5 lutego. Nigdy nie dostawał żadnych „pasków” z informacją o wynagrodzeniu i składkach ZUS. Mąż chce uzyskać dokumenty potwierdzające odprowadzanie składek ZUS. Chodzi głównie o druki RMUA. Pracodawca twierdzi, że takie dokumenty muszą być w firmie i ich nie wyda. O jakie dokumenty mąż ma się starać? Firma jest w trakcie likwidacji i potem już niczego nie uzyskamy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Jak uzyskać od pracodawcy dokumenty potwierdzające odprowadzanie składek ZUS?

Czemu służą druki ZUS RMUA?

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od 2012 r. przedsiębiorcy przekazują osobom ubezpieczonym ZUS RMUA (lub dokument równoważny, zawierający taki sam zakres danych co ZUS RMUA) raz w roku w terminie do dnia 28 lutego, chyba że pracownik złożył wcześniej wniosek o częstsze wydawanie takiego dokumentu – wtedy firma musi taki dokument wydać raz na miesiąc. Wynika tak z art. 41 ust. 8 ustawy o s.u.s., a więc zgodnie z tym przepisem pracodawca nie tylko sporządza taki dokument, ale też ma obowiązek go wydać osobie ubezpieczonej. Nieprawdą jest zatem to, że dokumentów takich pracodawca nie może wydać, gdyż w świetle przywołanego przepisu ma wręcz taki obowiązek.

Druki ZUS RMUA m.in. służą ubezpieczonemu do potwierdzania uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej – zgodnie z art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Mimo że od początku tego roku dla celów pozyskania świadczeń medycznych wystarczy podać swój PESEL, druk ZUS RMUA może pomóc w razie wątpliwości lub np. w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu.

Przekazanie pracownikowi druku ZUS Rp-7

Kolejnym dokumentem, którego pracodawca (płatnik) powinien pracownikowi wydać, jest „zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków” (Rp-7). Wynika tak z treści ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawcy w szczególności dotyczy art. 125 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym jest on zobowiązany „do wydania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości”. W tym celu pracodawca powinien wypełnić formularz ZUS Rp-7, który wykorzystywany jest przez organ rentowy podczas starań pracownika o przyznanie mu świadczeń emerytalnych bądź rentowych.

Pracownik ma prawo także domagać się, aby pracodawca udostępnił mu do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Uprawnienie takie wynika z art. 85 § 5 K.p.

Żądanie Pani męża w zaistniałej sytuacji jest jak najbardziej właściwe – likwidacja pracodawcy może w przyszłości utrudnić pozyskanie wszelkich informacji niezbędnych dla ustalenia różnego rodzaju świadczeń czy potwierdzenia posiadanych okresów ubezpieczenia.

 

*stan prawny na 2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info