Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

• Autor: Dorota Kriger

Pracuję od lutego 2009 i mam umowę na czas nieokreślony. Jeśli chciałabym zmienić pracę, to jaki mam okres wypowiedzenia? Czy można go jakoś skrócić, żeby szybciej przejść do innej firmy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony pracownik może rozwiązać poprzez wypowiedzenie takiej umowy bądź na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 i 2 K.p.).

Przy rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownik składa oświadczenie, w którym oznajmia pracodawcy swoją wolę, co do zakończenia trwającego stosunku pracy. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia, który zgodnie z art. 36 § 1 K.p. wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy – pod uwagę należy wziąć wszystkie dotychczasowe umowy o pracę zawarte z tym pracodawcą.

Jak można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę?

W celu skrócenia okresu wypowiedzenia zastosować można art. 36 § 6 K.p., który zezwala na ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy przez strony po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich. Skrócenie okresu wypowiedzenia wymaga zgody drugiej strony. Jeśli strona ta się zgodzi, strony zawierają pisemne porozumienie – wskazują w nim uzgodniony okres, po którym umowa ulega rozwiązaniu. Ustalenie krótszego okresu wypowiedzenia nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Innym sposobem na rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest zawarcie porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 K.p.), czyli nieco uproszczona forma powyżej opisanego trybu. Porozumienie stron to pisemne uzgodnienie terminu rozwiązania umowy przez obie strony stosunku pracy. Jest to najszybszy sposób na zakończenia trwającej umowy, jednak wymaga zgody pracodawcy i pracownika. Nie wystarczy więc, w odróżnieniu do wypowiedzenia umowy, przedstawić drugiej stronie oświadczenia, w którym przedstawia się swoją wolę, aby doszło do rozwiązania umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy na czas określony bez zachowania okresu wypowiedzenia

Umowa na czas nieokreślony może być także rozwiązana przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 3 K.p.) w przypadkach wymienionych w Kodeksie pracy. Przypadki te regulowane są przez art. 55 § 1 i art. 55 § 11 K.p. Zgodnie z nimi pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, lub
  • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W zależności od Pani uwarunkowań może być zastosowany każdy z powyżej opisanych trybów. Jeśli zdecyduje się Pani na wypowiedzenie – zgodnie z art. 36 § 1 pkt 2 K.p. – okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc, który należy ustalić na podstawie art. 30 § 21 K.p. („Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc, albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca”).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info