Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ile dni urlopu należy udzielić?

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2013-06-26

Ile dni urlopu należy udzielić pracownikowi, z którym rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony nastąpi 31 sierpnia? Obowiązuje 3-miesięczne wypowiedzenie. Pracownik przepracował u pracodawcy 18 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik, który przepracował ponad 18 lat, ma prawo do 26 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego (art. 154 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy – dalej K.p.). Wymiar ten jednak ulegnie obniżeniu w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem. W takim przypadku wymiar urlopu należy ponownie ustalić zgodnie z zasadami określonymi w art. 1551 § 1 K.p., czyli:

  1. u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
  2. u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
    1. proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
    2. proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Jeśli pracownik przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z powyższych zasad, przysługuje mu u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców (art. 1551 § 2 K.p.).

Wymiar urlopu z pracownikiem, z którym w trakcie roku ustaje stosunek pracy, ustala się w następujący sposób:

(roczny wymiar urlopu, czyli 20 lub 26 dni / 12 miesięcy) x liczba miesięcy zatrudnienia u danego pracodawcy w ciągu roku = wymiar urlopu proporcjonalnego, przysługującego w danym roku

Zasada powyższa wynika z art. 1552a § 1 K.p., która mówi, że przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2 K.p.

To oznacza, że pracownikowi, który jest zatrudniony do końca sierpnia i posiada wymiar urlopu 26 dni, należy udzielić urlopu wypoczynkowego w wysokości 18 dni (26/12 x 8 = 17,33 dnia, które należy zgodnie z art. 1553 § 1 K.p. zaokrąglić do pełnych dni – czyli do 18).

Należy pamiętać, że okres wypowiedzenia jest także okresem zatrudnienia, dlatego za okres wypowiedzenia (od czerwca do końca sierpnia) również należy pracownikowi naliczyć i udzielić urlopu wypoczynkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »