Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Gorsze warunki nowej umowy - co zrobić?

• Autor: Marta Handzlik

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony w firmie, która została niedawno przejęta przez inną spółkę. W związku z przejęciem pojawiły się nowe umowy zmieniające wynagrodzenie. Nie podpisałam niczego, ponieważ warunki nowej umowy są gorsze. Nie dostałam też wypowiedzenia ze strony nowego pracodawcy. Co zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Zmiana pracodawcy jest podmiotowym przekształceniem stosunku pracy, polegającym na wstąpieniu nowego pracodawcy w prawa i obowiązki strony tego stosunku, w następstwie przejścia na niego zakładu pracy lub części zakładu pracy należącego do dotychczasowego pracodawcy. Podstawowym celem regulacji zmiany pracodawcy jest zapewnienie pracownikom dalszego zatrudnienia na tych samych warunkach, pomimo przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Słowem – w wyniku przejścia zakładu pracy na mocy art. 231 K.p. następuje zmiana podmiotowa po jednej ze stron stosunku pracy – sam stosunek dalej istnieje na dotychczasowych zasadach. Ciągłość stosunku pracy dodatkowo podkreśla zasada mówiąca, iż za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Może się jednak zdarzyć, że nowy pracodawca chce pracownikom zaoferować inne – gorsze niż dotychczas – warunki pracy lub płacy. W takiej sytuacji musi zastosować wypowiedzenie zmieniające dotychczasowe warunki płacy w trybie art. 42 Kodeksu pracy. Jeśli pracownik tych warunków nie przyjmie – stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia i nowy pracodawca powinien wystawić pracownikowi świadectwo pracy.

Słowem – to, że Pani nie podpisała propozycji nowego pracodawcy skutkować może tym, że stosunek pracy rozwiąże się z okresem wypowiedzenia (jeśli było to wypowiedzenie zmieniające). Jeśli natomiast wręczono Pani porozumienie zmieniające do podpisania – w wyniku jego niepodpisania nadal jest Pani zatrudniona na warunkach poprzednich i nowy pracodawca ma obowiązek dopuścić Panią do pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info