Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gorsze warunki nowej umowy - co zrobić?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-11-21

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony w firmie, która została niedawno przejęta przez inną spółkę. W związku z przejęciem pojawiły się nowe umowy zmieniające wynagrodzenie. Nie podpisałam niczego, ponieważ warunki nowej umowy są gorsze. Nie dostałam też wypowiedzenia ze strony nowego pracodawcy. Co zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Zmiana pracodawcy jest podmiotowym przekształceniem stosunku pracy, polegającym na wstąpieniu nowego pracodawcy w prawa i obowiązki strony tego stosunku, w następstwie przejścia na niego zakładu pracy lub części zakładu pracy należącego do dotychczasowego pracodawcy. Podstawowym celem regulacji zmiany pracodawcy jest zapewnienie pracownikom dalszego zatrudnienia na tych samych warunkach, pomimo przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Słowem – w wyniku przejścia zakładu pracy na mocy art. 231 K.p. następuje zmiana podmiotowa po jednej ze stron stosunku pracy – sam stosunek dalej istnieje na dotychczasowych zasadach. Ciągłość stosunku pracy dodatkowo podkreśla zasada mówiąca, iż za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Może się jednak zdarzyć, że nowy pracodawca chce pracownikom zaoferować inne – gorsze niż dotychczas – warunki pracy lub płacy. W takiej sytuacji musi zastosować wypowiedzenie zmieniające dotychczasowe warunki płacy w trybie art. 42 Kodeksu pracy. Jeśli pracownik tych warunków nie przyjmie – stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia i nowy pracodawca powinien wystawić pracownikowi świadectwo pracy.

Słowem – to, że Pani nie podpisała propozycji nowego pracodawcy skutkować może tym, że stosunek pracy rozwiąże się z okresem wypowiedzenia (jeśli było to wypowiedzenie zmieniające). Jeśli natomiast wręczono Pani porozumienie zmieniające do podpisania – w wyniku jego niepodpisania nadal jest Pani zatrudniona na warunkach poprzednich i nowy pracodawca ma obowiązek dopuścić Panią do pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Pozorna umowa o pracę

Miałam umowę o pracę na czas określony (od 1.08.2003 r. do 31.12.2007 r.) z zastosowaniem 2 tygodniowego wypowiedzenia. Szef chciał, abym za darmo pracowała w...

Jednoczesne zatrudnienie na kontrakcie i na umowę o pracę

Czy w przychodni spółce z o.o. dyrektor może być jednocześnie zatrudniony na kontrakt menegerski i na umowę o pracę jako lekarz specjalista?

Pierwsza praca – książeczka ubezpieczeniowa

Mam 23 lata, a od sierpnia pracuję na umowie o pracę i mam odprowadzane składki na obowiązkowe ubezpieczenia, w tym oczywiście zdrowotne. Niestety, do tej pory...

Dwie umowy na okres próbny

Czy mogę dostać dwie umowy na okres próbny na tym samym stanowisku?

Kolejna umowa na okres próbny

W 2008 roku zostałam zatrudniona na umowę na okres próbny. Później miałam umowy na czas określony i tak byłam zatrudniona do połowy 2011 roku. Potem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »