Kategoria: Godziny nadliczbowe
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Godziny nadliczbowe

Autor: • Opublikowane: 2007-09-04

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Każdego miesiąca wypracowuję nadgodziny. Zakład pracy nie płaci za te nadgodziny. W jaki sposób mogę wyegzekwować od zakładu pracy zaległe wynagrodzenie. Wiem, że mogę domagać się zwrotu za nadgodziny do 3 lat wstecz. Chciałabym wiedzieć jakie muszę mieć dokumenty żeby w przypadku sprawy w sądzie udowodnić, że pracowałam w tym czasie. Nie widzę szans na polubowne załatwienie tej sprawy i chciałabym wiedzieć czy składanie pozwu do sądu jest sensownym wyjściem. Czy łatwo taka sprawę wygrać, czy też długo to trwa a pieniędzy i tak się nie odzyska. Pracodawca próbuje sugerować, ze może nie musiałam tyle pracować a zakład pracy nie może mi zapłacić nawet tych bieżących nadgodzin, za aktualny miesiąc ponieważ nie ma pieniędzy. W związku z tym zaproponowano mi rozwiązanie umowy o pracę i zastąpienie jej umową cywilno-prawną - kontraktem. Moim zdaniem podpisanie takiej umowy jest dla mnie niekorzystne, proszę o opinię.

»Wybrane opinie klientów

Oczywiście, że umowa cywilnoprawna jest mniej korzystna niż umowa o pracę i nie należy dokonywać takiej zmiany.

Problem roszczenia o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych jest złożony. Roszczenia te przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia wymagalności roszczenia (art. 291 par. 1 K.p.).

Powstaje pytanie, czy liczba przepracowanych przez pracownika godzin nadliczbowych ma charakter ustalony i bezsporny a problemem jest tylko brak środków finansowych, czy też nie?

W tym pierwszym przypadku sprawa może być łatwiejszą, aniżeli wówczas, gdy z prowadzonej ewidencji czasu pracy nie wynika ile godzin w danym okresie pracownik w rzeczywistości przepracował.

Skierowanie pozwu do sądu pracy można poprzedzić wnioskiem do właściwego inspektora pracy o dokonanie stosownych ustaleń w tym zakresie.

W zależności od ustalonego stanu faktycznego sprawy, inspektor pracy albo będzie mógł sam zastosować przewidziane środki działań pokontrolnych albo wyjaśni po ustaleniach kontrolnych, że sprawa ma charakter sporny i rozstrzygnąć ją może tylko sąd pracy.

Adresy okręgowych inspektoratów pracy Państwowej Inspekcji Pracy zawiera strona: www.pip.gov.pl

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę

Czy pracując w systemie cztero brygadowym po 12 godzin należy się nam dodatek za prace w święta? Pracuje przy ochronie obiektów instytucji budżetowej w ruchu ciągłym to znaczy 12 godzin pracy 24 godzin wolnego 12 godzin pracy (nocna zmiana) 48 godzin wolnego. Jak powinno wyglądach naliczanie naszej pensji? W chwili obecnej otrzymujemy podstawę, dodatek za godziny nocne, wysługę lat oraz premie.

Trzy sposoby wynagradzania za godziny nadliczbowe

Pracuję w wymiarze 8-godzinnym i często zostaję po godzinach. Pracodawca nie płaci nadgodzin, ale mam je do odbioru, czyli zostaję 2 h, to odbieram 2 – czy to nie jest kancik?

Czy stażysta może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo?

Stażysta ma pracować 40 godzin tygodniowo (8 godzin, 5 dni w tygodniu). Czy pracodawca może dołożyć dodatkowe godziny pracy, np. w sobotę?

Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin

Od wielu lat mój zakład pracy nie wypłaca mi należności za nadgodziny. Pracę ponadwymiarową mam udokumentowaną. Część kwoty dostałem w ramach drugiej listy płac, ale to niewielka suma. Czy i jak mogę dochodzić przed sądem pracy zaległych wypłat?

Nadgodziny średniotygodniowe

Pracownik pracujący w równoważnym systemie czasu pracy miał w jednym tygodniu przekroczenie 40-tu godzin (wynikające z harmonogramu). W zakładzie pracy obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy i pracownik przepracował wszystkie godziny w tym miesiącu, nie było godzin nadliczbowych. Czy i w jaki sposób należy zrekompensować pracownikowi to przekroczenie?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »