Kategoria: Godziny nadliczbowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3


Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin

Od wielu lat mój zakład pracy nie wypłaca mi należności za nadgodziny. Pracę ponadwymiarową mam udokumentowaną. Część kwoty dostałem w ramach drugiej listy płac, ale to niewielka suma. Czy i jak mogę dochodzić przed sądem pracy zaległych wypłat?

więcej ››

Czy pracodawca może wymusić na pracowniku rezygnację z nadgodzin?

Czy pracodawca może wymusić na mnie rezygnację z nadgodzin? Pracuję na statku od poniedziałku do piątku – także nocami. „Na własną prośbę” mam podpisać dokument, że zrzekam się pieniędzy, które mam zagwarantowane w umowie o pracę. Czy to jest zgodne z prawem? Martwię się, że utracę pracę, jeżeli się nie zgodzę.

więcej ››

Praca po godzinach i problem z wypłatą

Pracowałem na cały etat w dużej firmie, niby codziennie do 16, ale właściwie 4 dni na 5 musiałem pracować do 18–19. Nie dostawałem za to powiększonej wypłaty. W samochodzie służbowym, który był moim narzędziem pracy, miałem natomiast zainstalowany GPS rejestrujący czas pracy kierowców. Czy i jak mogę starać się o wypłatę za nadgodziny? Czy dowód ze świadków (kolegów z pracy) będzie brany pod uwagę?

więcej ››

Jak obliczyć stawkę za godziny nadliczbowe?

Moja pensja składa się z zasadniczego wynagrodzenia i dodatku produkcyjnego zależnego od ilości przepracowanych dni oraz premii indywidualnej (określanej przez kierownika). Jak mam obliczyć stawkę za godziny nadliczbowe?

więcej ››

Praca w sobotę – dzień wolny czy dodatkowe wynagrodzenie?

Pracuję od poniedziałku do piątku na pełny etat, czyli po 8 godzin. Przychodzę w sobotę na nadgodziny na 8 godzin. Czy pracodawca może nie wypłacić mi nic za tę sobotę, a tylko udzielić innego dnia wolnego od pracy?

więcej ››

Czas pracy kierowcy zawodowego i godziny nadliczbowe

Czy pracując jako kierowca zawodowy, mam prawo do nadgodzin? Jazda non stop przez miesiąc, bez wysiadki.

więcej ››

Czy stażysta może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo?

Stażysta ma pracować 40 godzin tygodniowo (8 godzin, 5 dni w tygodniu). Czy pracodawca może dołożyć dodatkowe godziny pracy, np. w sobotę?

więcej ››

Trzy sposoby wynagradzania za godziny nadliczbowe

Pracuję w wymiarze 8-godzinnym i często zostaję po godzinach. Pracodawca nie płaci nadgodzin, ale mam je do odbioru, czyli zostaję 2 h, to odbieram 2 – czy to nie jest kancik?

więcej ››

Praca w sobotę

Pracodawca stwierdził, że od czasu do czasu musimy pracować w soboty. Mamy dostawać w zamian 1 dzień wolny (bez podstawowego wynagrodzenia za pracę), bo to ponoć nie nadgodziny, ale praca w dniu wolnym od pracy. Jeżeli jednak trzeba by przepracować np. 10 godzin w sobotę, to oprócz dnia wolnego otrzymamy wynagrodzenie za 2 nadgodziny. Czy pracodawca ma rację? Pomijam to, że „od czasu do czasu” to były już moje 3 soboty pod rząd...

więcej ››

Rozliczanie godzin nadliczbowych

Miesięcznie zarabiam 1500 zł brutto, rozliczanie miesięczne, 8 godz. pracy dziennie, sobota, niedziela – wolne. Spotkałam się z 2 sposobami rozliczania nadgodzin: 1) 1500 zł /160 godz. = 9,375 (zaokrąglamy do 9,38 zł); 9,38 * 50% = 4,69; 4,69 zł * 10 godz. = 46,90 zł, więc pensja = 1546,90 zł brutto. 2) 1500 zł / 160 godz. = 9,375 (zaokrąglamy do 9,38 zł); 9,38 * 50% = 4,69; 4,69 zł * 10 godz. = 46,90 zł; 10 godz. * 9,38 zł = 93,80 zł; pensja = 1500 + 93,80 + 46,90 = 1640,70 zł. Który wariant jest prawidłowy?

więcej ››

Godziny nadliczbowe – podpisanie odmowy zostania po godzinach

Czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie pracy w godzinach nadliczbowych? Czy jeśli odmówię, to może mi dać naganę albo mnie zwolnić? Mój pracodawca w razie odmowy pracy w godzinach nadliczbowych, każe podpisywać papier potwierdzający tę odmowę. Czy muszę podpisywać taki dokument?

więcej ››

Przymusowe nadgodziny

Pracuję na 3/4 etatu, gdyż od kilkunastu lat jestem prawnym opiekunem 90-letniej osoby, co pochłania mi trochę czasu. Obecny przełożony bez żadnego porozumienia ze mną daje mi jednak nadgodziny, mimo że dwukrotnie informowałam go, że dziękuję za nie. Niestety bezskutecznie. Czy pracodawca ma prawo do zmuszania mnie do pracy w większym wymiarze godzin bez skontaktowania się ze mną? Czy mogę odmówić chociażby ze względu na opiekę nad osobą starszą? Czy Kodeks pracy w jakiś sposób to reguluje?

więcej ››

Powrót z urlopu wychowawczego a godziny nadliczbowe

Jestem na urlopie wychowawczym z pierwszym dzieckiem, mąż pracuje. Jeśli zdecyduję się na przerwanie urlopu i wrócę do pracy, czy status młodej matki będzie chronił mnie przed próbami nadmiernego angażowania w pracę. Czy mogę na przykład zostać poproszona przez pracodawcę do pracy: w nadgodzinach, w nocy, w systemie rotacyjnym (jeden tydzień od 9, a kolejny od 14 – naprzemian)? Czy jako młoda matka mam prawo odmówić?

więcej ››

Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę

Czy pracując w systemie cztero brygadowym po 12 godzin należy się nam dodatek za prace w święta? Pracuje przy ochronie obiektów instytucji budżetowej w ruchu ciągłym to znaczy 12 godzin pracy 24 godzin wolnego 12 godzin pracy (nocna zmiana) 48 godzin wolnego. Jak powinno wyglądach naliczanie naszej pensji? W chwili obecnej otrzymujemy podstawę, dodatek za godziny nocne, wysługę lat oraz premie.

więcej ››

Praca w warunkach szczególnych a nadgodziny

Czy pracownik pracujący w warunkach szczególnych w systemie skróconego czasu pracy z tytułu narażenia na promieniowanie może pracować w nadgodzinach?

więcej ››

Przedawnienie w sprawie godzin nadliczbowych

Pozwałem do Sądu Pracy mojego byłego pracodawcę o wyrównanie należności za przepracowane godziny nadliczbowe. Nie mam swojego prawnika i przed sądem występuję sam. Po jednej z kolejnych rozpraw, adwokat pozwanej firmy usilnie nalegał na ugodę i twierdził, że moje żądania w zasadzie "uległy przedawnieniu". Słyszałem że skoro mam udokumentowany pobyt w szpitalach i nie mogłem wystąpić przed sądem to w takim przypadku roszczenie sąd może uwzględnić i przyjąć jako zasadne nawet do 10 lat wstecz! Czy to prawda?

więcej ››

Dodatkowa praca w soboty i niedziele

Po 12-miesięcznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zostałem zatrudniony w sklepie motoryzacyjnym. Posiadam umowę na czas określony /2 lata/. Pracodawca otrzymuje refundację płac z uwagi na zatrudnienie osoby długotrwale pozostającej bez pracy. W umowie mam podaną wysokość wynagrodzenia 900zł /brutto/ oraz adnotację, iż pracownik ponadto otrzyma premię uznaniową. Przez pierwsze 3 miesiące oprócz 40 godzin tygodniowo przepracowałem 12 sobót po 5 godzin. Od półtora miesiąca pracuję co drugą sobotę także po 5 godzin /3 soboty/. Na rękę dostaję 650zł. Pracodawca określa te soboty jako niezbędny warunek poznania specyfiki pracy. Sklep jest czynny przez 6 dni w tygodniu. W sklepie pracuję z kolegą o dłuższym stażu. Za przepracowaną /5 godzin/ niedzielę handlową /święta/ nie otrzymałem dnia wolnego nie zapłacono mi też żadnych nadgodzin. Pod koniec miesiąca będzie w firmie inwentaryzacja /sobota i niedziela/. Za te godziny pracodawca także nie ma zamiaru dać dni wolnych czy też zapłacić. Bardzo proszę o potwierdzenie i upewnienie mnie, iż za w/w soboty należy mi się dodatkowe wynagrodzenie oraz, że mam prawo domagać się jeśli nie zapłaty to dni wolnych za pracę w niedziele.

więcej ››

Uporczywe naruszanie praw pracowniczych

Mój były pracodawca wydłużał systematycznie czas pracy pracowników tym samym i mój nie płacąc z tego tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Do tego fałszował ewidencje czasu pracy a nawet wręcz jej nie prowadził. Wydłużanie czasu pracy polega na systematycznym rozpoczynaniu pracy pół godziny wcześniej, tym samym dzienny czas pracy wynosi 8,5 godziny. W niektórych tygodniach dodatkowo pracowałem dwa lub trzy dni do godziny 20. Zostałem zwolniony bo okazało się, że poszukuję pracy a taki pracownik jest nie potrzebny. Zażądałem od swego byłego pracodawcy zapłaty za nadgodziny - odmówił. Razem z kolegą który też został zwolniony skierowaliśmy sprawy do sądu pracy. Nasz prawnik mówi że sprawy są wygrane, lecz ostatnio wspomina, że pozwany proponuje ugodę i to na warunkach mało korzystnych dla nas - co robić w takiej sytuacji? Czy po wgranej sprawie przed sądem pracy za nadgodziny można jeszcze dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym lub innym oskarżając "byłego" o oszustwo i złodziejstwo ? W jaki sposób doprowadzić do takiej sytuacji aby "były" został pociągnięty do odpowiedzialności karnej z art. 218 K.k.?

więcej ››

Praca w niedzielę

Jestem pracownikiem ochrony i pracuję w systemie cztero-zmianowym. Pracowałem ostatnio przez 7 niedziel po kolei, choć wiem że jest to niezgodne z prawem. Czy jest jakaś możliwość prawna przyznająca rekompensatę za przepracowane niedziele?

więcej ››

Nadgodziny dla kierowcy

Bardzo proszę o odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy kierowcy zatrudnionemu na umowę zlecenie przysługują jakiekolwiek dodatki (głównie chodzi o dobę pracowniczą)? 2. Jakie nadgodziny przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowę o pracę w przypadku zatrudnienia go w dniu wolnym od pracy, nie udzielając mu dodatkowego dnia wolnego (brak takiej możliwości)?: a) w dzień roboczy b) w sobotę c) w niedzielę 3. Czy występują jakiekolwiek nadgodziny jeżeli kierowca zostanie zatrudniony w wolną dla niego niedzielę i zostanie mu udzielone wolne w dzień roboczy w takim samym nominale godzin? 4. Jakie nadgodziny przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowę o pracę w przypadku gdy planowane w grafiku miał 4 godziny a przedłużono mu pracę do 8 godzin. Wszystkie godziny występowały w dzień? W umowie o pracę kierowca ma zapis: dobowy wymiar czasu pracy: wg grafiku służb. 5. Czy można planować dyżur domowy w dni wolne od pracy?

więcej ››

Strona: 1 2 3


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »