Serwis prawo-pracy.pl
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj
czas pracy osoby niepełnosprawnej

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Wymiar czasu pracy
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
romkoDołączył: 19 Cze 2005
Posty: 6

PostWysłany: Sro, 27 Lip 2005, 09:36    Temat postu: czas pracy osoby niepełnosprawnej Odpowiedz z cytatem

jestem osobą niepełonsprawną (I grupa inwalidzka) i od roku pracuję. Mój czas pracy powinien wynosić 7 godzin dziennie w tym półgodzinna przerwa. Ponieważ jako że mam problem z przemieszczaniem się do pracy jeste dowoznona przez przyjaciół jednak często musze pozostawać w pracy dłuze bo nie ma kto mnie z tąd odebrać po tych 7 godzinach pracy i zazwyczaj jestem w pracy ponad 8 godzin.
Czy w związku z tym mogłabym jakoś rekompensować sobie te tzw. godziny nadliczbowe (choć ustawa jasno okresla że os. niepełnosprawna nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych)?
czy mogę to jakoś oficjalnie załatwić że np. za 7 godzin nadliczbowych dostać dzień wolny?
Poza tym chciałabym wiedziec że ile urlopu mi przysługuje? wiem że 21 dni ale podobno sa jeszcze jakieś dodatkowe na tzw. wizyty u lekarzy raz w miesiącu. Prosze o pomoc w odpowiedzi na te pytania.
Pozdrawiam
Mirka
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Annżar
Ekspert
Ekspert


Dołączył: 01 Lis 2004
Posty: 775
Skąd: WIELKOPOLSKA

PostWysłany: Sro, 27 Lip 2005, 16:58    Temat postu: Re: czas pracy osoby niepełnosprawnej Odpowiedz z cytatem

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
(Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.)
Art. 15. 1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
4. Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z ust. 1 lub 2 obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.
Art. 16. 1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.
Art. 17. Osoba niepełnosprawna ma prawo do przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 30 minut i jest wliczany do czasu pracy.
Art. 18. 1. Stosowanie norm czasu pracy, o których mowa w art. 15, nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.
2. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy, o których mowa w art. 15, ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.
Art. 19. 1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy określony w ust. 1.
Art. 20. 1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 5 pkt 2,
2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się przepisów art. 19 ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Rozdział 3
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Art. 7. 1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
2. Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 8. 1. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
2. Do realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest:
1) dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności przez:
a) przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności,
b) ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań,
2) prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia,
3) przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia,
4) dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie,
5) określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie pracy, a w razie potrzeby - przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego itp.
Art. 9. 1. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.
2. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.
Art. 10. 1. Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się zwłaszcza uczestnictwo w:
1) warsztatach terapii zajęciowej,
2) turnusach rehabilitacyjnych,
3) zespołach ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych oraz innych zespołach aktywności społecznej, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.
2. Warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, stwarzającą osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem uniemożliwiającym aktualnie podjęcie pracy możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapię zajęciową.
3. Turnus rehabilitacyjny oznacza formę aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.
4. Warsztaty terapii zajęciowej oraz turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej lub przez inne jednostki organizacyjne.
5. Osoby niepełnosprawne kierowane są do uczestnictwa:
1) w warsztacie terapii zajęciowej - zgodnie z orzeczeniem, o którym mowa w art. 6 ust. 6 pkt 6,
2) w turnusie rehabilitacyjnym - na wniosek lekarza.
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Mam nadzieję, że to wystarczy. Pozdrawiam
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
diorkaDołączył: 01 Lis 2004
Posty: 7

PostWysłany: Sro, 02 Lip 2008, 16:13    Temat postu: pilne Odpowiedz z cytatem

mam dosc wazne pytanie. Posiadam II grupe. Zgodnie z prawem powinnam pracowac 7 h/dobe lub 35 h w tygodniu. mój pracodawca twierdzi jednak, ze zajmujac stanowisko kierownicze i majac zadaniowy system pracy ten przepis mnie nie dotyczy. Czy to prawda. Wspomne ze musze odbijac karte wejsc i wyjsc.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Annżar
Ekspert
Ekspert


Dołączył: 01 Lis 2004
Posty: 775
Skąd: WIELKOPOLSKA

PostWysłany: Pią, 04 Lip 2008, 13:56    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Gratuluję pracodawcy braku konsekwencji co do czasu pracy pracowników. Zadaniowy czas pracy ma być określony godzinowo poprzez zadania do wykonania. Skoro pracodawca i tak każe odbijac kartę wejść i wyjść, to sprawia, że pracownik szybko wykaże że pracuje w nadgodzinach albo że po prostu pracuje 8 godzin.

Proszę jeszcze raz przeczytać powyższy artykuł, ale o ile pamiętam nie ma w nim nic o stanowiskach kierowniczych i zadaniowym czasie pracy że stanowi to wyjątek.

Moim zdaniem pracodawca nie ma racji. Warto zastanowić się także nad dodatkowym urlopem (jakby nie patrzeć to dodatkowe 10 dni w roku)

Jedyna linię obrony jak przyjmnie pracodawca może być fakt, że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyraził zgodę na pracę w normalnych warunkach (8 godzin / 40 tygodniowo) ale powinno to być zaznaczone na badaniach lekarskich. Pracodawca powinien miec także podkładkę, że lekarz wie, że Pan ma II grupę - stopień umiarkowany niepełnosprawności, bo pracownik wcale nie musi się do tego przyznać.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Wymiar czasu pracy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
porady prawne porady prawne porady prawne
opinie

» Polecamy eBooki

Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma? Oto jedyny taki poradnik, który pomoże Ci nabyć SPADEK, sporządzić TESTAMENT i napisać pozew o ZACHOWEK!

Rozwód i alimenty

Co musisz wiedzieć, aby „przeżyć” rozwód i poradzić sobie z załatwieniem wszystkich spraw – łącznie z podziałem majątku i alimentami?

Ja i mój pies, czyli jak wychować, zrozumieć i rozwiązać problemy ze swoim czworonożnym przyjacielem

Twój pies sprawia problemy? A może dopiero chcesz przygarnąć psa? Oto poradnik, który pokaże Ci, JAK WYCHOWAĆ PSA, by był zdrowy, pełen energii, a przede wszystkim posłuszny!

Elementarz obsługi człowieka

Dowiedz się, gdzie znaleźć Złotą Rybkę i co zrobić, by spełniała WSZYSTKIE Twoje życzenia!

Zawody przyszłości, czyli cała prawda o rewolucji na rynku pracy, nowych profesjach i specjalizacjach

Jak wybrać dobrze płatny, stabilny i satysfakcjonujący zawód? Poznaj 75 ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI, które dadzą Ci gwarancję zatrudnienia w najbliższych dziesięcioleciach!

Zobacz wszystkie
poradniki »