Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Formularz ZUS RMUA

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-03-12

Mąż został zwolniony z pracy 5 lutego. Nigdy nie dostawał żadnych „pasków” z informacją o wynagrodzeniu i składkach ZUS. Mąż chce uzyskać dokumenty potwierdzające odprowadzanie składek. Chodzi głównie o druki RMUA. Pracodawca twierdzi, że takie dokumenty muszą być w firmie i ich nie wyda. O jakie dokumenty mąż ma się starać? Firma jest w trakcie likwidacji i potem już niczego nie uzyskamy.

»Wybrane opinie klientów

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od 2012 r. przedsiębiorcy przekazują osobom ubezpieczonym ZUS RMUA (lub dokument równoważny, zawierający taki sam zakres danych co ZUS RMUA) raz w roku w terminie do dnia 28 lutego, chyba że pracownik złożył wcześniej wniosek o częstsze wydawanie takiego dokumentu – wtedy firma musi taki dokument wydać raz na miesiąc. Wynika tak z art. 41 ust. 8 ustawy o s.u.s., a więc zgodnie z tym przepisem pracodawca nie tylko sporządza taki dokument, ale też ma obowiązek go wydać osobie ubezpieczonej. Nieprawdą jest zatem to, że dokumentów takich pracodawca nie może wydać, gdyż w świetle przywołanego przepisu ma wręcz taki obowiązek.

Druki ZUS RMUA m.in. służą ubezpieczonemu do potwierdzania uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej – zgodnie z art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Mimo że od początku tego roku dla celów pozyskania świadczeń medycznych wystarczy podać swój PESEL, druk ZUS RMUA może pomóc w razie wątpliwości lub np. w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Kolejnym dokumentem, którego pracodawca (płatnik) powinien pracownikowi wydać, jest „zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków” (Rp-7). Wynika tak z treści ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawcy w szczególności dotyczy art. 125 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym jest on zobowiązany „do wydania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości”. W tym celu pracodawca powinien wypełnić formularz ZUS Rp-7, który wykorzystywany jest przez organ rentowy podczas starań pracownika o przyznanie mu świadczeń emerytalnych bądź rentowych.

Pracownik ma prawo także domagać się, aby pracodawca udostępnił mu do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Uprawnienie takie wynika z art. 85 § 5 K.p.

Żądanie Pani męża w zaistniałej sytuacji jest jak najbardziej właściwe – likwidacja pracodawcy może w przyszłości utrudnić pozyskanie wszelkich informacji niezbędnych dla ustalenia różnego rodzaju świadczeń czy potwierdzenia posiadanych okresów ubezpieczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były pracodawca pozwał mnie o zwrot odprawy. Rozprawa odbyła się bez mojego udziału, ponieważ nie dotarła do mnie korespondencja. Sędzia zasądził zwrot odprawy plus odsetki i zwrot kosztów adwokata byłego pracodawcy. Czy mam podstawy do apelacji?

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielem akademickim. Jestem obecnie na urlopie zdrowotnym, który trwa do końca maja (miałam zamiar przedłużyć go o kolejne sześć miesięcy). Parę dni temu otrzymałam pocztą zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy? Czy wypowiedzenie zmieniające, jeśli nie zgodzę się na proponowane warunki, jest skuteczne w przypadku ochrony z art. 1868 K.p.? Czy rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. jest skuteczne w przypadku ochrony z art. 1868 K.p.?

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca wciąż chce, bym natychmiast zakończył umowę za porozumieniem stron. Twierdzi, że nie muszę przychodzić do pracy, ale nie chce wydać mi dokumentu w tej sprawie. Jak się zachować?

Odprawa pieniężna w przypadku indywidualnego zwolnienia

Wręczono mi wypowiedzenie ze względu na redukcję etatu. Mój pracodawca zatrudnia 4 pracowników. Czy w takiej sytuacji należy mi się odprawa?

Czy mam prawo do odprawy?

Jestem zatrudniony od 23 lat w dużej korporacji. Aktualnie jestem w okresie wypowiedzenia przez pracodawcę. Poprosiłem o zmianę formy wypowiedzenia i odprawę, a na to firma zaproponowała mi zmianę rozwiązania umowy – za porozumieniem stron i bez odprawy. Czy mam prawo do odprawy?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »