Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Jak ją otrzymać i gdzie złożyć wniosek?

• Autor: Dorota Kriger

Interesuje mnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Problemem jest to, że nie mam ubezpieczenia, a wyjeżdżam niedługo i chciałabym mieć tę Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Co robić? Jak i gdzie uzyskać tę Kartę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Jak ją otrzymać i gdzie złożyć wniosek?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy wypełnić wniosek i przedstawić dowód osobisty oraz dowód ubezpieczenia. Jeśli osoba, która wyjeżdża za granicę, nie jest ubezpieczona, to nie może wystąpić o taką kartę.

Jednak w niektórych przypadkach osoby nieposiadające ubezpieczenia mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (a więc mogą wystąpić o EKUZ). Są to np. członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, osoby bezrobotne, ciężarne kobiety, osoby spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.

Jeśli jest Pani osoba młodą, pomiędzy 18 a 26 rokiem życia i nadal się Pani uczy, to do ubezpieczenia zgłosić może Panią ubezpieczony członek rodziny.

Jakie dokumenty należy przedstawić zgłaszając wniosek o EKUZ?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorca, występując o EKUZ, jest obowiązany przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, np.:

  • osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy powinny okazać zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • osoba ubezpieczona jako członek rodziny powinna okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego, oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (druk ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA), a w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia – dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Proszę przeanalizować swoją sytuację i ustalić, czy jest możliwe, aby do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosił Panią członek rodziny, który ma takie ubezpieczenie.

Z dokumentami poświadczającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, dowodem osobistym oraz wypełnionym wnioskiem (dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia) należy udać się do najbliższej wojewódzkiej placówki NFZ.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info