Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emeryt a odprawa

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-03-23

Czy pracujący na całym etacie emeryt otrzyma odprawę przy likwidacji zakładu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Decyzja o likwidacji podmiotu zatrudniającego – niezależnie od zasadniczych przyczyn tej likwidacji – powoduje różne skutki w zakresie istniejących stosunków pracy.

Istniejące umowy o pracę w przypadku likwidacji zakładu pracy ulegają rozwiązaniu zgodnie z art. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron.

Zgodnie z art. 7 przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy stosuje się przepisy art. 411 § 1, art. 177 § 4 i 5, art. 1861 i art. 196 pkt 2 Kodeksu pracy, a także odrębne przepisy regulujące rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z takiego powodu.

Odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.), jest wypłacana wszystkim zwalnianym pracownikom likwidowanej firmy, pod warunkiem że pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Bez znaczenia jest tutaj posiadanie przez pracownika/pracowników statusu pracownika emeryta. Jeżeli zatem likwidowana firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to odprawę przy rozwiązaniu umowy o pracę w związku z likwidacją firmy otrzyma też pracujący emeryt.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »