Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Egzekucja zaległego urlopu

• Autor: Adam Dąbrowski

Czy po 11 miesiącach po rozwiązaniu umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron, mamy szanse jako grupa 10 osobowa na odzyskanie roszczeń finansowych - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Egzekucja zaległego urlopu

Przedawnienie roszczenia pracownika o urlop wypoczynkowy

Zgodnie z art. 291 K.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.  

Początkiem biegu terminu przedawnienia, ustanowionego w art. 291 § 1 k.p. jest dzień, w którym roszczenie stało się wymagalne.

O wymagalności roszczenia decyduje chwila, kiedy uprawniony mógł zażądać spełnienia świadczenia (wyr. SN z 25.03.1981 r., I PRN 6/81, niepubl.).

Bieg przedawnienia roszczenia pracownika o urlop wypoczynkowy rozpoczyna się bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 k.p.), bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 k.p.) - (uchw. SN z 20.02.1980 r., IV PR 376/79, OSNC 1980/9/173 i wyr. SN z 11.04.2001 r., I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info