Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dźwiganie ciężarów powodem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-11-12

Dzisiaj wypowiedziałam umowę o pracę. Pracowałam w tej firmie od 5 lat. Pracodawca wymagał, abym dźwigała ciężary przez 8 godzin dziennie powyżej dopuszczalnej normy, czyli 12 kg. Czy w wypowiedzeniu muszę pisać paragrafy? Czy należy mi się jakieś odszkodowanie?

»Wybrane opinie klientów

Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat

Odpowiadając na Pani pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) umowa o pracę rozwiązuje się:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Zatrudnienie wbrew zakazowi nie powoduje nieważności umowy o pracę. Umowa pozostaje w mocy, ale zakład pracy ma obowiązek skierowania pracownicy do pracy, która nie jest zabroniona kobietom. Skierowanie pracownicy do pracy wzbronionej (zarówno w momencie nawiązania stosunku pracy, jak i w czasie jego trwania) jest działaniem sprzecznym z zakazem ustawowym. Polecenia wydane wbrew zakazom wynikającym z przepisów nie wiążą pracownika i może on odmówić ich wykonania. Podkreśla się przy tym wagę i znaczenie przepisów chroniących zdrowie i życie pracowników jako tych, które uprawniają pracownika do odmowy wykonania polecenia sprzecznego z ustawą. Pracownica może wystąpić z interwencją do związków zawodowych oraz do inspekcji pracy. Zasadność tej tezy doznaje wsparcia w treści art. 210 K.p., który dopuszcza możliwość powstrzymania się pracownika od wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, m.in. wówczas, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

Kobietom skierowanym do prac wzbronionych, oprócz prawa odmowy wykonania polecenia, przysługuje na podstawie art. 22 § 1 K.p. w związku z art. 176 K.p. prawo żądania zatrudnienia na stanowiskach pracy, które nie są wzbronione kobietom. Jeżeli kierowanie do pracy wzbronionej związane jest z nazbyt ogólnym określeniem rodzaju pracy, zainteresowana pracownica może wystąpić do organu rozstrzygającego spory z żądaniem o ustalenie (powołując się na okoliczności, że w umowie nie określono dokładnie rodzaju pracy), co w konsekwencji doprowadziło do powierzenia jej pracy wzbronionej oraz zatrudnienia jej niezgodnie z ustawą.

Podsumowując – jeśli złożyła Pani wypowiedzenie, to obowiązuje Panią 3-miesięczny termin wypowiedzenia. Oczywiście do tego czasu może Pani odmówić pracy przekraczającej normy i żądać w tym czasie zatrudnienia na stanowisku, które norm nie przekracza.

Nie musi Pani uzasadniać wypowiedzenia ani wskazywać przepisów, ale warto napisać, że wypowiedzenie dokonane zostało na podstawie art. 30 pkt 2 K.p. (nie jest to jednak konieczne).

Co do odszkodowania – w przypadku złożenia wypowiedzenia przez pracownika nie przysługuje mu odszkodowanie. Kodeks pracy także nie przewiduje odszkodowania za naruszenie tych norm.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »