Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dzień wolny za 15 sierpnia

• Autor: Dorota Kriger

Pracuję w jednym z oddziałów większej firmy handlowej. Pracujemy od poniedziałku do piątku po 8 godzin (soboty wolne). Rozumiem, że za 15 sierpnia przysługuje nam dzień wolny? Czy szef musi udzielić nam wolnego równocześnie w jednym dniu czy w różnych dniach? W jakim okresie należy wykorzystać ten dzień wolny? I ostatnie pytanie: czy ze względów bezpieczeństwa można pracować w składzie jednoosobowym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Dzień wolny za 15 sierpnia

Rekompensata dla pracowników którym czas świąteczny nałożył się na ten sam dzień co dzień wolny

Stosując zapisy art. 130 § 2 Kodeksu pracy: za święto, które przypada w innym dniu niż niedziela, a dzień ten jest dniem wolnym wynikającym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, pracodawca powinien udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Dzień wolny powinniście Państwo otrzymać do końca aktualnego okresu rozliczeniowego (np. jeśli stosowany jest okres miesięczny, dzień wolny powinien być udzielony do końca sierpnia).

Decyzja o tym, czy dzień ten będzie udzielony wszystkim pracownikom w jednym czasie, czy też każdy odbierze go w indywidualnie ustalonym terminie – należy do pracodawcy (z reguły uwzględnia się przy tym liczebność załogi, rodzaj prowadzonej działalności, stosowane technologie, organizację pracy i inne).

Dzień wolny nie jest traktowany jako dodatkowy dzień urlopu – to pewnego rodzaju rekompensata dla pracowników, którym czas świąteczny nałożył się na ten sam dzień, co dzień wolny „grafikowy”. Osoby, które w tym dniu powinny pracować, w związku z świętem nie świadczą pracy, nie uszczuplając dni wolnych z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Pracownicy, dla których 15 sierpnia jest dniem wolnym jednocześnie z tytułu święta oraz z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, w efekcie mogliby przepracować więcej godzin w okresie rozliczeniowym niż pozostali pracownicy. Ich czas pracy należy więc obniżyć o 8 godzin, udzielając im dodatkowego dnia wolnego.

Kwestie bezpieczeństwa w trakcie nieobecności pozostałych pracowników zależą od specyfiki firmy oraz wykonywanych przez pracowników czynności i powinny być uregulowane w przepisach wewnętrznych zakładu pracy, zgodnych z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Proszę jednak zwrócić uwagę na fakt, że na rynku istnieje wiele firm zatrudniających tylko jedną osobę. Nie jest więc zabronione wykonywanie pracy przez jedną osobę podczas danej zmiany, o ile praca ta nie znajduje się w wykazie prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info