Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działania pracodawcy a długi staż pracy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-05-02

Mam 58 lat, jestem zatrudniona na czas nieokreślony. Dostałam wczoraj rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem. Przyczyną jest zła sytuacja finansowa pracodawcy i redukcja etatów. Czy dostanę odprawę? Czy działania pracodawcy, biorąc pod uwagę mój długi staż pracy (37 lat), są zgodne z prawem? Co mogę zrobić, by zachować pracę?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena
Bardzo dziekuje za szybkie i sprawne przeprowadzenie transackcji i dostarczenie opinii. Komunikacja z Prawnikiem i Biurem Obslugi szybka, sprawna i uprzejma. Funkcja negocjacji ceny za usluge dala mi szanse wynegocjowac obopolnie korzystna cene. Polecam uslugi tej platformy prawnej :-).
Ewa, 60 lat

Z opisu wynika, iż ma Pani 58 lat a więc weszła pani w czas ochronny – przedemerytalny okres ochronny. Od 56. roku życia jest Pani chroniona przed wypowiedzeniem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

O zaliczeniu pracownika, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury z FUS, do grupy pracowników szczególnie chronionych decyduje data kalendarzowa, w której zostały spełnione wszystkie wymagania wymienione w art. 39. Przy czym przesłanki nabycia prawa do emerytury ocenia się z punktu widzenia przepisów prawnych (systemów ubezpieczeniowych), które obejmują danego pracownika.

Inaczej mówiąc, zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z art. 39 nie obowiązuje przed osiągnięciem wieku „przedemerytalnego”, chociażby wiek ten pracownik przekroczył w okresie wypowiedzenia. Z art. 39 wynika bowiem zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury z FUS. Ustanowiony w tym przepisie zakaz związany został wyłącznie z pojęciem wypowiedzenia umowy o pracę, bez względu na to, kiedy w wyniku tej czynności prawnej następuje rozwiązanie stosunku pracy. Jest to konstrukcja prawna zakazująca wypowiedzenia umowy o pracę w okresie trwania ochrony przedemerytalnej, która nie sprzeciwia się rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli wypowiedzenie zostało dokonane przed datą obowiązywania zakazu wypowiedzenia. Istota tego zakazu odnosi się zatem do niedopuszczalności wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ochronnym, co nie wyłącza możliwości jej rozwiązania w tym okresie, jeżeli w dacie wypowiedzenia pracownik nie był jeszcze objęty zakazem, o którym stanowi art. 39. Na tle tego przepisu o charakterze szczególnym, który powinien być interpretowany wprost z uwzględnieniem jego wyraźnego brzmienia, żadne względy nie przemawiają za dopuszczalnością odstępowania od interpretacyjnych dyrektyw językowo-logicznych i stosowania wykładni celowościowej, która miałaby prowadzić do rozszerzającej interpretacji tej wyjątkowej normy prawnej. W przypadkach, w których ustawodawca ustanowił szerszą ochronę przed ustaniem stosunku pracy, wyraźnie zakazuje się nie tylko wypowiadania, lecz także rozwiązywania umowy o pracę w określonym okresie ochronnym (np. art. 177 § 1 Kodeksu pracy).

Tymczasem już literalne brzmienie art. 39 wyklucza identyfikowanie wypowiedzenia umowy o pracę z jej skutkiem w postaci rozwiązania stosunku pracy, który następuje z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2). Ustawodawca wyraźnie rozdziela obie te kategorie pojęciowe, co wyklucza przyjęcie, iż z jakichkolwiek powodów w pojęciu wypowiedzenia umowy o pracę – w art. 39 – mieści się także jej rozwiązanie. Dlatego nie można utrzymywać, że rozciągnięcie ochrony przed wypowiedzeniem także na osoby, które w dacie wypowiedzenia jeszcze wieku „przedemerytalnego” nie osiągnęły, a osiągną go dopiero w okresie biegnącego wypowiedzenia i przed rozwiązaniem stosunku pracy – odpowiada intencjom ustawodawcy i nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozstrzygające znaczenie ma w art. 39 wyłącznie zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w wieku „przedemerytalnym”, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwia pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem wieku emerytalnego. O zakazie tym decyduje data kalendarzowa, w której zostały spełnione wszystkie wymagania zawarte w art. 39. Zakaz ten nie obowiązuje, jeżeli w dacie wypowiedzenia pracownik nie osiągnął ochronnego wieku „przedemerytalnego”, który przekroczył dopiero w okresie biegnącego wypowiedzenia lub w dacie rozwiązania umowy o pracę (zob. wyrok SN z 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 643/98, OSNAPiUS 2000, nr 11, poz. 418).

Jednak zgodnie z art. 411 Kodeksu pracy:

„§ 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

§ 2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem”.

Art. 411 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dochodzi do upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Proszę o skan lub zdjęcie wypowiedzenia umowy. Wskażę Pani, jakie kroki powinna Pani podjąć. Mamy na to 7 dni od wręczenia wypowiedzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zawieszenie działalności gospodarczej

Jeśli pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu do końca 2004 r., a pracodawca z końcem miesiąca kwietnia chce zawiesić działalność; w jaki sposób powinien...

Likwidacja zakładu - porozumienie stron

Jestem pracownikiem Lasów Państwowych. Z dniem 30.06.2004 r. mój zakład ulega likwidacji. Od 01.07.2004 r. mam zapewnioną pracę w nadleśnictwie (również Lasy...

Rozwiązanie umowy czasowej przed emeryturą

Mam w zakładzie pracownicę, która w tym roku skończyła 56 lat. Za miesiąc kończy jej się umowa. Czy pracodawca jest zobowiązany przedłużyć jej umowę, aż...

Skierowanie pracownika do pracy w innej miejscowości

Na ile można delegować pracownika do innej lokacji firmy bez zmiany umowy?

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Pracuję w firmie ponad 20 lat. W najbliższym czasie spodziewam się zwolnienia. Praktyka w firmie jest taka, że następuje zwolnienie pracownika...

Wypowiedzenie umowy o pracę i zwolnienie lekarskie z tego samego dnia

Pracuje w sektorze prywatnym. Dzisiaj na spotkaniu zespołu, w miejscu, w którym normalnie nie wykonuję pracy, otrzymałem wypowiedzenie umowy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »