Kategoria: Wynagrodzenie

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dyskryminacja w kwestii wynagrodzenia

Marek Gola • Opublikowane: 2014-09-01

Pracuję jako sekretarka dyrektora szkoły od 27 lat. W mojej miejscowości są jeszcze 4 podobne szkoły. Rozmawiałam z paniami zatrudnionymi na tym samym stanowisku i okazało się, że każda z nich zarabia 200–300 zł więcej niż ja (płaca zasadnicza). Co więcej, to ja zostałam nagrodzona przez burmistrza za gospodarność. Nie mam firmowego telefonu jak moje koleżanki, a zakres moich obowiązków jest większy. Czy ta sytuacja jest dyskryminacją w kwestii wynagradzania w świetle prawa? Płaca przecież zależy od konsultacji z burmistrzem. Czy mam podstawy do walki o większą pensję? Jaką drogą o to się starać?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat
Serdecznie dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź.
Magdalena, 53 lata
Jak zawsze, pełny profesjonalizm i fachowość.Polecam każdemu, kto ma problem.
Janusz, 62 lata, geodeta
Szybko, i bardzo profesjonalnie udzielona porada naprawdę godne polecenia pomoc skuteczna i bardzo przydatna
Grzegorz, 38 lat
Witam. Z porady prawnej jestem zadowolony. 
Dariusz
Dziękuje serdecznie Panu Mecenasowi Michałowi Berlińskiemu za udzielenie szybkich i jasnych odpowiedzi na moje pytania. Jestem bardzo usatysfakcjonowana wyznaczeniem Pana Mecenasa Berlińskiego, który został wybrany do zapoznania się z moja sprawa ponieważ wykazał się wiedzą w tym kierunku. Korzystałam z możliwości zadawania dodatkowych pytań i zawsze otrzymywałam odpowiedzi w szybkim czasie i były one wyczerpujące w każdej kwestii. 
Beata

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej w skrócie K.p.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku sekretarki dyrektora w szkole. W miejscowości, w której Pani pracuje, są ponadto 4 inne szkoły. Każdą z nich zarządza osobny dyrektor, który jednak ma obowiązek konsultować zarobki pracowników z burmistrzem miasta. Osoby pracujące na analogicznych do Pani stanowiskach pracy otrzymują średnio około 200–300 zł wynagrodzenia zasadniczego więcej, do tego korzystają z innych przywilejów, których Pani się nie przyznaje.

W pierwszej kolejności ustalić należy, kto jest dla Pani pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

Osobiście w praktyce spotykam się ze wskazaniami, iż jednostki niższego rzędu (szczebla) są uznawane przez sądy, m.in. w sprawach o naruszenie zasady niedyskryminacji za pracodawcę. Stanowisko takie wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego. W uchwale Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 24 listopada 1992 r., sygn. akt I PZP 59/92, wskazał, iż „główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy, przewidziane w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (jedn. tekst: Dz.U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276 ze zm.), są zakładami pracy w rozumieniu art. 3 k.p.”

Analogiczne stanowisko Sąd Najwyższy zajął w wyroku z dnia 11 września 1998 r., sygn. akt II UKN 196/98, w którego tezie wskazano, iż „fakt, że od 1 stycznia 1994 r. szkoły podstawowe są prowadzone przez gminy, nie oznacza, że szkoły przestały być pracodawcami dla zatrudnionych w nich nauczycieli i innych pracowników (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jednolity tekst: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).”

W mojej ocenie wyrok z 11 września 1998 r. będzie miał analogiczne zastosowanie do Pani sytuacji. Okoliczność, iż każda placówka podlega pod urząd miasta, nie ma dla sprawy żadnego znaczenia, bowiem pracodawcą dla Pani nie jest urząd miasta, lecz dyrektor, a to z kolei powoduje, iż nie można „teoretycznie” porównywać Pani warunków pracy do warunków pracy Pani koleżanek z innych jednostek.

To, że szkoły podlegają pod gminę nie powoduje, iż gmina staje się pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.

O ile zatem na „pierwszy rzut oka” w opisanej przez Panią sytuacji możemy mieć do czynienia z naruszeniem zasady niedyskryminacji, o tyle po głębszej analizie wskazać należy, iż każda szkoła działa osobno, jako odrębny podmiot i jako taki winien być traktowany jako pracodawca.

Powyższe stanowisko wynika z dotychczasowej praktyki oraz licznych wyroków sądów rejonowych i okręgowych, z którymi spotkałem się z uwagi na wykonywanie zawodu radcy prawnego.

Należałoby by jednak przed ostatecznym zrezygnowaniem z dochodzonych roszczeń celem wyrównania podjąć działań zmierzające do ustalenia, czy Pani koleżanki zajmujące analogiczne do Pani stanowiska pracy mają podpisaną umową z dyrektorem, czy też z burmistrzem miasta. Powyższe może bowiem stanowić istotną dla sprawy okoliczność. Pani umowa o pracę, z uwagi na kilkudziesięcioletni staż, nie daje podstawy do takiego stwierdzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »