Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dyscyplinarka? Jak rozwiązać umowę z pracownikiem?

• Autor: Dorota Kriger

Muszę rozwiązać umowę z pracownikiem bez okresu wypowiedzenia. Pracownik któregoś dnia po prostu nie przyszedł do pracy. Wysłałam kwit, ale adresat nie odebrał go. W tym samym dniu, gdy wrócił kwit, wysłałam go ponownie. Myślę, że tym razem też nie zostanie odebrany. Więc co dalej? Czy wysłać po prostu świadectwo pracy, a jak wróci, włożyć do akt? Jeśli tak, to z jaką datą świadectwo? Z datą odrzucenia drugiej zwrotki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Dyscyplinarka? Jak rozwiązać umowę z pracownikiem?

Niestawienie się do pracy oraz brak wyjaśnienia takiej sytuacji

Niewykonywanie umowy i obowiązków pracowniczych poprzez niestawienie się do pracy oraz brak wyjaśnienia takiej sytuacji mogą być podstawą do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym (tj. bez wypowiedzenia winy pracownika – art. 52 § 1 pkt 1 K.p.).

Zwolnienie pracownika, który w podany wyżej, rażący sposób narusza obowiązki pracownicze, jest przede wszystkim czasochłonne, ze względu na konieczność prawidłowego dostarczenia pisma rozwiązującego umowę. Jeśli już taka sytuacja zaistniała i pracodawca zdecydował o rozwiązaniu umowy o pracę, to należy dostarczyć zwalnianemu pracownikowi pismo informujące go o decyzji pracodawcy.

W razie braku kontaktu z pracownikiem jedną z możliwości, z jakich może skorzystać pracodawca, jest droga pocztowa. Pismo rozwiązujące umowę należy wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji lub – jeśli nie był podany – na adres zameldowania lub zamieszkania pracownika.

Prawidłowe dostarczenie korespondencji przez pracodawcę

Ponieważ pismo uznaje się za doręczone z chwilą, gdy druga strona mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego: „Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią”), to odebranie przez pracownika lub inną osobę, upoważnioną do odbioru przesyłek w imieniu tego pracownika, tego pisma i dostarczenie pracodawcy podpisanej „zwrotki” będą oznaczać, że korespondencję dostarczono w sposób prawidłowy. Data doręczenia pisma na zwrotce będzie jednocześnie datą rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli jednak pracownik nie odbierze przesyłki i wróci ona w całości do pracodawcy, należy ponowić próbę jej dostarczenia.

Powtórnie należy wysłać pismo ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i – zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego – jeżeli pracownik ani nikt inny w jego imieniu nie odbierze przesyłki, to pismo uznaje się za skutecznie doręczone po jego powtórnym zaawizowaniu przez pocztę. Za datę doręczenia pisma należy w takiej sytuacji przyjąć siódmy dzień od doręczenia drugiego awiza (wyrok SN z 5 października 2005 r., I PK 37/05, M.P.Pr. 2006/4/210).

Na świadectwie pracy, które będzie można wystawić dopiero po wykonaniu wyżej wymienionych czynności, pracodawca będzie musiał wpisać jako datę rozwiązania umowy datę doręczenia pisma, ustaloną w oparciu o ww. wyrok Sądu Najwyższego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info