Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dwa dni urlopu okolicznościowego dla ojca z tytułu narodzin dziecka a termin wykorzystania urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-06-17

Czy te dwa dni z tytułu urodzenia dziecka należące się ojcu musi on odebrać zaraz po urodzeniu się dziecka, czy jest jakiś przedział czasowy, w którym urlop może być wykorzystany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyczyny zwolnień od pracy z tytułu zdarzeń losowych i związanych z rodziną pracownika zostały wymienione w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

Na podstawie § 15 podanego powyżej rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

  • 2 dni w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
  • 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

W zacytowanym powyżej przepisie brak jest informacji o przedziałach czasowych lub momencie, w którym należy wykorzystać tzw. urlop okolicznościowy. Uważa się jednak, że urlop okolicznościowy powinien dotyczyć okoliczności, w związku z którą jest udzielany.

Jeśli ojciec dziecka wykorzystuje urlop okolicznościowy po pewnym terminie od narodzin dziecka, to może mieć problem z wykazaniem związku pomiędzy zwolnieniem a okolicznością. Dlatego składając wniosek po pewnym czasie od narodzin dziecka, warto w sposób jednoznaczny wskazać przyczynę, np. odbiór matki z dzieckiem ze szpitala (po dłuższym niż zwykle pobycie w szpitalu), wypełnienie niezbędnych formalności w urzędzie, itp.

Nie ma takiej potrzeby, jeśli urlop jest udzielany bezpośrednio po narodzinach. Problem pojawia się wtedy, kiedy upływ czasu jest znaczny, np. parę tygodni lub miesięcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »