Kategoria: Godziny nadliczbowe
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowe godziny pracy

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-01-18

Regulamin pracy stanowi, że ze względu na specyfikę produkcji określoną szczególnymi warunkami pracy czas pracy pracowników wykonujących tę pracę w tych warunkach wynosi 6 godzin na dobę i nie może przekroczyć 30 godzin tygodniowo w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Jeśli nie byłoby to przestrzegane (np. pracownicy pracowaliby 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo), czy są możliwości prawne, które mogłyby spowodować, że te 2 dodatkowe godziny pracy mogłyby być potraktowane jako godziny nadliczbowe? Czy to może działać wstecz?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że w przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami wykonywania pracy, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo procesu pracy, ustawodawca przewiduje skrócenie czasu pracy. Konkretne przypadki skrócenia czasu pracy nie zostały jednak określone. Ustawodawca ograniczył się do ogólnego scharakteryzowania okoliczności, w jakich skrócenie czasu pracy powinno nastąpić oraz jego trybu, konkretne rozstrzygnięcia pozostawiając jednak partnerom społecznym, ewentualnie samym pracodawcom.

Wprowadzenie skróconego czasu pracy lub dodatkowych przerw wliczanych do czasu pracy w omawianym trybie powoduje, że obniżają się obowiązujące pracowników normy czasu pracy. Zamiast powszechnie obowiązujących 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w tygodniu pracownik wypracowuje zgodnie z postanowieniem układu, regulaminu pracy lub obwieszczenia mniejszą liczbę godzin, nadal pozostając w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. W efekcie stosowanie skróconego czasu pracy nie powinno mieć wpływu na wynagrodzenie pracownika, ani na sposób rozliczania jego dodatkowej pracy. Skutkiem obniżenia obowiązujących norm jest również to, że w przypadku konieczności polecenia nadliczbowej pracy, np. w związku z awarią, koniecznością ratowania życia ludzkiego lub mienia albo środowiska, obowiązek rekompensaty czasem wolnym lub normalnym wynagrodzeniem i dodatkiem wystąpi od razu po przekroczeniu obniżonych norm.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych. W myśl art. 151 § 2 K.p. w godzinach nadliczbowych, ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, nie można zatrudniać jedynie osób pracujących na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

Za pracę w godzinach przekraczających ustawowy skrócony czas pracy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe, jak za pracę w godzinach nadliczbowych (uchwała SN z 25.10.1968 r., III PZP 18/68, OSN 1969/7-8/121 – uchwała ta zachowała moc w świetle uchwały z 21.11.1975 r., OSN 1976/6/120).

Zgodnie z art. 291 K.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Podsumowując – co do zasady pracodawca powinien od razu rekompensować Państwu pracę w godzinach nadliczbowych dniem wolnym. Jeśli tego nie robi – powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Dochodzić roszczeń z tego tytułu można jedynie za 3 lata wstecz.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Godziny nadliczbowe niepełnoetatowca

Czy zapis w umowie o pracę z pracownikiem zatrudnionym na 1/2 etatu, że „praca ponad 8 godzin na dobę będzie pracą w godzinach nadliczbowych” jest poprawny? Pracownik ten pracuje w jednym tygodniu dwa dni po osiem godzin a w następnym trzy dni po 8 godzin (średnio w tygodniu 20 godzin). W wielu artykułach prasowych spotkałam się z opinią, że wspomniany dobowy limit godzin dla niepełnoetatowca musi być niższy niż 8 godzin, a w kodeksie pracy nie znalazłam takiego ograniczenia.

I jeszcze jedno pytanie, czy równoważny system czasu pracy (art. 135 par. 1 K.p.) można stosować w każdym zakładzie pracy, czy system taki można wprowadzić dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach sprzedawców?

Moment powiadamiania o pracy w nadgodzinach

W mojej firmie czasem jest tak, ze trzeba zostać po godzinach (np. od 6 do 16). Czy kodeks pracy lub inne akta prawne mówią o tym aby pracodawca, dzień wcześniej powiadamiał pracownika, że jutro trzeba będzie pracować dłużej niż 8 godzin. czy może przyjść np. o 13 i powiedzieć że trzeba zostać dłużej?

Uporczywe naruszanie praw pracowniczych

Mój były pracodawca wydłużał systematycznie czas pracy pracowników tym samym i mój nie płacąc z tego tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Do tego fałszował ewidencje czasu pracy a nawet wręcz jej nie prowadził. Wydłużanie czasu pracy polega na systematycznym rozpoczynaniu pracy pół godziny wcześniej, tym samym dzienny czas pracy wynosi 8,5 godziny. W niektórych tygodniach dodatkowo pracowałem dwa lub trzy dni do godziny 20. Zostałem zwolniony bo okazało się, że poszukuję pracy a taki pracownik jest nie potrzebny. Zażądałem od swego byłego pracodawcy zapłaty za nadgodziny - odmówił. Razem z kolegą który też został zwolniony skierowaliśmy sprawy do sądu pracy. Nasz prawnik mówi że sprawy są wygrane, lecz ostatnio wspomina, że pozwany proponuje ugodę i to na warunkach mało korzystnych dla nas - co robić w takiej sytuacji? Czy po wgranej sprawie przed sądem pracy za nadgodziny można jeszcze dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym lub innym oskarżając "byłego" o oszustwo i złodziejstwo ? W jaki sposób doprowadzić do takiej sytuacji aby "były" został pociągnięty do odpowiedzialności karnej z art. 218 K.k.?

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w sobotę?

W tym tygodniu od poniedziałku do piątku pracuję w godzinach 13-21. Dzisiaj przyszedł przełożony i powiedział, że również w sobotę mamy przyjść do pracy w tych godzinach, a jeżeli ktoś się nie zgodzi będzie miał wydane polecenie służbowe na piśmie. Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w sobotę? Dodam, że nie jest to pierwszy raz kiedy przełożony postępuje w ten sposób.

Jak powinien być wynagradzany lekarz za pełnione dyżury lekarskie?

Jak powinien być wynagradzany lekarz za pełnione dyżury lekarskie?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »