Kategoria: Godziny nadliczbowe

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowe godziny pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-01-18

Regulamin pracy stanowi, że ze względu na specyfikę produkcji określoną szczególnymi warunkami pracy czas pracy pracowników wykonujących tę pracę w tych warunkach wynosi 6 godzin na dobę i nie może przekroczyć 30 godzin tygodniowo w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Jeśli nie byłoby to przestrzegane (np. pracownicy pracowaliby 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo), czy są możliwości prawne, które mogłyby spowodować, że te 2 dodatkowe godziny pracy mogłyby być potraktowane jako godziny nadliczbowe? Czy to może działać wstecz?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że w przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami wykonywania pracy, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo procesu pracy, ustawodawca przewiduje skrócenie czasu pracy. Konkretne przypadki skrócenia czasu pracy nie zostały jednak określone. Ustawodawca ograniczył się do ogólnego scharakteryzowania okoliczności, w jakich skrócenie czasu pracy powinno nastąpić oraz jego trybu, konkretne rozstrzygnięcia pozostawiając jednak partnerom społecznym, ewentualnie samym pracodawcom.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wprowadzenie skróconego czasu pracy lub dodatkowych przerw wliczanych do czasu pracy w omawianym trybie powoduje, że obniżają się obowiązujące pracowników normy czasu pracy. Zamiast powszechnie obowiązujących 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w tygodniu pracownik wypracowuje zgodnie z postanowieniem układu, regulaminu pracy lub obwieszczenia mniejszą liczbę godzin, nadal pozostając w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. W efekcie stosowanie skróconego czasu pracy nie powinno mieć wpływu na wynagrodzenie pracownika, ani na sposób rozliczania jego dodatkowej pracy. Skutkiem obniżenia obowiązujących norm jest również to, że w przypadku konieczności polecenia nadliczbowej pracy, np. w związku z awarią, koniecznością ratowania życia ludzkiego lub mienia albo środowiska, obowiązek rekompensaty czasem wolnym lub normalnym wynagrodzeniem i dodatkiem wystąpi od razu po przekroczeniu obniżonych norm.

Pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych. W myśl art. 151 § 2 K.p. w godzinach nadliczbowych, ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, nie można zatrudniać jedynie osób pracujących na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

Za pracę w godzinach przekraczających ustawowy skrócony czas pracy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe, jak za pracę w godzinach nadliczbowych (uchwała SN z 25.10.1968 r., III PZP 18/68, OSN 1969/7-8/121 – uchwała ta zachowała moc w świetle uchwały z 21.11.1975 r., OSN 1976/6/120).

Zgodnie z art. 291 K.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Podsumowując – co do zasady pracodawca powinien od razu rekompensować Państwu pracę w godzinach nadliczbowych dniem wolnym. Jeśli tego nie robi – powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Dochodzić roszczeń z tego tytułu można jedynie za 3 lata wstecz.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »