Kategoria: Godziny nadliczbowe
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowa praca w soboty i niedziele

Autor: • Opublikowane: 2007-10-11

Po 12-miesięcznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zostałem zatrudniony w sklepie motoryzacyjnym. Posiadam umowę na czas określony /2 lata/. Pracodawca otrzymuje refundację płac z uwagi na zatrudnienie osoby długotrwale pozostającej bez pracy. W umowie mam podaną wysokość wynagrodzenia 900zł /brutto/ oraz adnotację, iż pracownik ponadto otrzyma premię uznaniową. Przez pierwsze 3 miesiące oprócz 40 godzin tygodniowo przepracowałem 12 sobót po 5 godzin. Od półtora miesiąca pracuję co drugą sobotę także po 5 godzin /3 soboty/. Na rękę dostaję 650zł. Pracodawca określa te soboty jako niezbędny warunek poznania specyfiki pracy. Sklep jest czynny przez 6 dni w tygodniu. W sklepie pracuję z kolegą o dłuższym stażu. Za przepracowaną /5 godzin/ niedzielę handlową /święta/ nie otrzymałem dnia wolnego nie zapłacono mi też żadnych nadgodzin. Pod koniec miesiąca będzie w firmie inwentaryzacja /sobota i niedziela/. Za te godziny pracodawca także nie ma zamiaru dać dni wolnych czy też zapłacić. Bardzo proszę o potwierdzenie i upewnienie mnie, iż za w/w soboty należy mi się dodatkowe wynagrodzenie oraz, że mam prawo domagać się jeśli nie zapłaty to dni wolnych za pracę w niedziele.

»Wybrane opinie klientów

Z tytułu przepracowanej niedzieli pracownik ma prawo, a pracodawca ma obowiązek udzielić innego dnia wolnego w zamian najpóźniej w ciągu 6 dni kalendarzowych po przepracowanej niedzieli (art. 151/11/ K.p.).

Niespełnienie tego warunku wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 281 pkt 5 K.p. zagrożonego karą grzywny do 5 000.- zł.

Sobota jest zwykłym dniem roboczym.

W rozliczeniu dni wolnych od pracy pracownik powinien jednak mieć zagwarantowaną odpowiednią do średnio pięciodniowego tygodnia pracy liczbę dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym czasu pracy.

Jeśli pracodawca tego nie zapewnia to również dopuszcza się wykroczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę

Czy pracując w systemie cztero brygadowym po 12 godzin należy się nam dodatek za prace w święta? Pracuje przy ochronie obiektów instytucji budżetowej w ruchu ciągłym to znaczy 12 godzin pracy 24 godzin wolnego 12 godzin pracy (nocna zmiana) 48 godzin wolnego. Jak powinno wyglądach naliczanie naszej pensji? W chwili obecnej otrzymujemy podstawę, dodatek za godziny nocne, wysługę lat oraz premie.

Trzy sposoby wynagradzania za godziny nadliczbowe

Pracuję w wymiarze 8-godzinnym i często zostaję po godzinach. Pracodawca nie płaci nadgodzin, ale mam je do odbioru, czyli zostaję 2 h, to odbieram 2 – czy to nie jest kancik?

Czy stażysta może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo?

Stażysta ma pracować 40 godzin tygodniowo (8 godzin, 5 dni w tygodniu). Czy pracodawca może dołożyć dodatkowe godziny pracy, np. w sobotę?

Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin

Od wielu lat mój zakład pracy nie wypłaca mi należności za nadgodziny. Pracę ponadwymiarową mam udokumentowaną. Część kwoty dostałem w ramach drugiej listy płac, ale to niewielka suma. Czy i jak mogę dochodzić przed sądem pracy zaległych wypłat?

Nieopłacona praca w nadgodzinach

Odchodzę z firmy, w której przepracowałem prawie 7 lat – praca w pełnym wymiarze czasu pracy w biurze od 08.00 do 16.00., soboty i niedziele wolne. Właściwie od samego początku zostawałem w pracy zawsze jeszcze godzinę. Niestety nie dysponuję innymi dowodami niż wysyłane przeze mnie maile z konta firmowego, których czas wysłania wskazuje na pracę po godzinach. Dodatkowo raz w tygodniu wysyłałem tabele z moimi czasami pracy na wskazany e-mail kadrowy. To można też sprawdzić u operatora poczty firmowej. Na świadków raczej nie liczę, bo się boją utraty pracy. Czy wobec tego mam szansę na odzyskanie moich pieniędzy za nieopłaconą pracę w nadgodzinach? Jeżeli tak, czy za cały okres pracy, czy tylko za ostatnie 3 lata?

Odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę

Pracuję od poniedziałku do piątku (tak zawarte jest w umowie, którą podpisałem). Często pracuję również w sobotę. Przewidziane jest przez pracodawcę odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia finansowego. Wszystkie godziny nadliczbowe nie są płatne i można je odbierać tylko jako wolne. Czy mogę odmówić pracy w sobotę, jeżeli nie otrzymam za nią zapłaty (wolałbym otrzymać wynagrodzenie niż wolne)?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »