Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatki do wynagrodzenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-10-03

Mam pytanie dotyczące dodatków do wynagrodzenia. Dostaję pensję na zasadzie stawki godzinowej plus dodatek funkcyjny stały i dodatek za dojazdy do pracy. Podczas pracy w godzinach nadliczbowych dostaję tylko dodatek za stawkę godzinową, dodatek funkcyjny, a za dojazd dodatek nie jest wliczany. W czasie choroby lub urlopu dodatek jest pomniejszany o dni absencji. Czy to jest zgodnie z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

Zgodnie między innymi z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1986 r. (I PRN 40/86) normalne wynagrodzenie, to takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym (np. premie regulaminowe, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy), jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników.

Pana normalne wynagrodzenie składa się właśnie z wynagrodzenia za godzinę pracy plus z dodatków (bo przysługują one stale). Dlatego za godzinę nadliczbową oprócz 50% dodatku powinien Pan otrzymać też normalne wynagrodzenie za tę godzinę.

Jeśli pracodawca tak go nie wypłaca to narusza Pana prawa pracownicze, co powoduje, że może Pan po pierwsze zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy, a po drugie dochodzić przed sądem zapłaty tego wynagrodzenia.

Z kolei pomniejszanie dodatków za dni absencji, jeśli wynika z wewnętrznych uregulowań – jest zgodne z prawem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Warunki płacy

Jestem pracownikiem wojska. Przepracowałam prawie 40 lat. Przy ostatnich regulacjach płacowych pracodawca zmienił moje uposażenie. Pod koniec maja dostałam...

 

Wynagrodzenie za urlop – czy pracodawca może sam ustalać dniówkę?

Czy pracodawca może sam ustalać dniówkę urlopową? Ile wynosi dniówka urlopowa netto przy najniższej krajowej?

 

Przeniesienie terminu wypłat pensji na 10 każdego miesiąca

Otrzymałam aneks do umowy, w którym pracodawca informuje mnie o przeniesieniu terminu wypłat pensji na 10 każdego miesiąca. Doliczyłam się 11...

 

Ryczałt za godziny nadliczbowe

Czy ryczałt za godziny nadliczbowe może zostać zmniejszony o dni nieobecności usprawiedliwionej (choroby, urlopy)? Czy ryczałt za godziny nadliczbowe...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »