Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-05-01

Pracownica wynagradzana jest w systemie czasowo-prowizyjnym – płaca zasadnicza wynosi 600 zł, a prowizja uzależniona jest od wysokości obrotu i wynosi 3,89%. We wrześniu pracownica przepracowała 188 godzin w tym 20 godzin z dodatkiem 50%. Czy prowizja stanowi stałe wynagrodzenie skoro jest wypłacana systematycznie i co miesiąc, czy nie? Jak wyliczyć wynagrodzenie i dopłaty do nadgodzin, jeżeli część prowizyjna wynosiła za wrzesień 1500 zł, za sierpień 800 zł i za lipiec 950 zł?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy obliczaniu wysokości dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych należy stosować Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.).

Określa ono szczegółowo metodę ustalania wysokości dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w dwóch sytuacjach, gdy pracownik:

  • otrzymuje wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określone stawką miesięczną bądź godzinową,
  • w składnikach swojego wynagrodzenia nie ma wyodrębnionej stawki miesięcznej lub godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania.

W przypadku pracowników zatrudnionych w systemach wynagradzania zmiennego, gdy pracownik nie ma wyodrębnionego wynagrodzenia wynikającego ze stawki zaszeregowania, określonego w stałej stawce miesięcznej lub godzinowej należy postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

Podstawę wyliczenia dodatku za pracę nadliczbową ustala się z trzech miesięcy (bądź 12 w przypadku znacznego wahania składników) poprzedzających miesiąc świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych.

Następnie, aby obliczyć należność za jedną godzinę pracy według zmiennych elementów pensji:

  • wynagrodzenie ustalone jak za urlop dzieli się przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w okresie, z którego ustala się to wynagrodzenie,
  • a z otrzymanej w ten sposób stawki godzinowej wylicza się 60 proc. tej stawki.

Tak ustaloną należność za jedną godzinę mnoży się przez wskaźnik przysługującego dodatku (50 bądź 100 proc.) oraz liczbę godzin pracy nadliczbowej.

Jeśli pensja pracownika składa się z wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika określonego stawką miesięczną oraz jeszcze innych zmiennych składników, wówczas przy ustalaniu kwoty normalnego wynagrodzenia oraz kwoty dodatku za pracę nadliczbową uwzględnia się jedynie płacę zasadniczą.

W celu ustalenia kwoty należności przysługującej pracownikowi za godziny nadliczbowe obliczamy najpierw normalne wynagrodzenie za 10 godzin pracy:

– wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej dzielimy przez nominalny czas pracy we wrześniu (tj. 168 godz.):

600 zł : 168 godz. = 3,57 zł/godz.

– stawkę za 1 godzinę pracy mnożymy przez liczbę godzin pracy nadliczbowej:

3,57 zł/godz. x 20 godz. = 71,42 zł

Następnie ustalamy dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych:

– wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej dzielimy przez nominalny czas pracy we wrześniu (tj. 168 godz.):

600 zł : 168 godz. = 3,57 zł/godz.

– stawkę za 1 godzinę pracy mnożymy przez wskaźnik przysługującego dodatku:

3,57 zł/godz. x 50% = 1,78 zł

– stawkę za 1 godzinę dodatku 50% mnożymy przez liczbę godzin pracy nadliczbowej:

1,78 zł x 20 godz. = 35,7 zł

Suma normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i dodatku, tj. 71,42 zł + 35,7 zł jest całkowitym wynagrodzeniem za nadgodziny pracownika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »