Ze stron www OIP w Katowicach:
"Jaki dodatek należy wypłacić pracownikowi za pracę w sobotę, jeżeli pracował od poniedziałku do piątku po 8 godzin a w sobotę, która była dniem wolnym przepracował 12 godzin. (...) Nieudzielenie dnia wolnego (co może się zdarzyć tylko w sytuacjach wyjątkowych, obiektywnie usprawiedliwionych) powoduje obowiązek wypłaty 100% dodatku oraz 50% dodatku za pracę ponad 8 godzin. Powyższe wyjaśnienia w zakresie dobowego przekroczenia dotyczą rozliczania czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy." "> Ze stron www OIP w Katowicach:
"Jaki dodatek należy wypłacić pracownikowi za pracę w sobotę, jeżeli pracował od poniedziałku do piątku po 8 godzin a w sobotę, która była dniem wolnym przepracował 12 godzin. (...) Nieudzielenie dnia wolnego (co może się zdarzyć tylko w sytuacjach wyjątkowych, obiektywnie usprawiedliwionych) powoduje obowiązek wypłaty 100% dodatku oraz 50% dodatku za pracę ponad 8 godzin. Powyższe wyjaśnienia w zakresie dobowego przekroczenia dotyczą rozliczania czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy." " />

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatek za godziny nadliczbowe

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-12-05

Czy przyznanie pracownikowi prawa do dopłaty 100% do wynagrodzenia za pierwsze 8 godzin nadliczbowych przepracowanych w "wolną sobotę" i 50% dopłaty za dziewiątą i następne godziny nadliczbowe przepracowane w tym samym dniu nie narusza artykułu 18(3c) Kodeksu pracy? (A może tu chodzi o 50% z podwojonej podstawy?)
Ze stron www OIP w Katowicach:
"Jaki dodatek należy wypłacić pracownikowi za pracę w sobotę, jeżeli pracował od poniedziałku do piątku po 8 godzin a w sobotę, która była dniem wolnym przepracował 12 godzin. (...) Nieudzielenie dnia wolnego (co może się zdarzyć tylko w sytuacjach wyjątkowych, obiektywnie usprawiedliwionych) powoduje obowiązek wypłaty 100% dodatku oraz 50% dodatku za pracę ponad 8 godzin. Powyższe wyjaśnienia w zakresie dobowego przekroczenia dotyczą rozliczania czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy."

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podane wyjaśnienie na temat wypłacania dodatku za pracę w wolną harmonogramowo sobotę nie jest do końca precyzyjne.

Istota problemu sprowadza się do tego, czy pracownik najpierw nabywa prawo do dodatku za 2 godziny nadliczbowe, czy też prawo do dodatku nabywa za wszystkie 10 godzin nadliczbowych łącznie.

W pierwszym przypadku, rzeczywiście za 9 i 10 godzinę pracy w sobotę należy zapłacić 50% dodatek oprócz normalnego wynagrodzenia za całe 10 godzin.

Będzie to miało miejsce np. wówczas, gdy pracownika obowiązuje 4 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy od stycznia do kwietnia 2004 r. i przepracował w dniu 31 stycznia 2004 r. 10 godzin, a następnie za pracę w tym dniu nie otrzymał innego dnia wolnego do końca kwietnia br.

W takim przypadku z wynagrodzeniem za styczeń należy pracownikowi zapłacić za 10 godzin normalne wynagrodzenie oraz za 2 godziny 50% dodatek, ponieważ godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy dobowej czasu pracy już wystąpiły, natomiast nie ma jeszcze godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej, gdyż o tych godzinach można mówić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego czasu pracy.

W drugim przypadku natomiast, pracownik ma prawo do 100% dodatku za 10 przepracowanych godzin w dniu 31 stycznia 2004 r. Sytuacja taka zaistnieje wówczas, gdy pracownika obowiązuje 1 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.

Pracownik wówczas nie nabywa wcześniej prawa do dodatku z tytułu przekroczenia normy dobowej czasu pracy. Przekroczenie normy dobowej jest poprzedzone przekroczeniem normy średniotygodniowej. Wymagalność roszczenia o wynagrodzenie za te 10 godzin następuje jednocześnie najpóźniej w dniu 10 lutego 2004 r.

Nie zachodzą więc tutaj przesłanki zapisane w drugiej części zdania art. 1511 par. 2 K.p., które wyłączają prawo do 100% dodatku.

W myśl tego przepisu, dodatek 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w art. 1511 par. 1 K.p.

Z uwagi na użycie przez ustawodawcę w czasie przeszłym dokonanym zwrotu "nastąpiło", uprawnienia pracownika uzależnione będą właśnie od kolejności nabycia prawa do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy dobowej czasu pracy.

Oznacza to, że wykluczenie 100% dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przekraczających normę dobową czasu pracy może mieć miejsce tylko wówczas, gdy godziny nadliczbowe z tego tytułu wystąpiły przed godzinami nadliczbowymi z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej.

W sytuacji przeciwnej, kiedy przekroczenie normy średniotygodniowej czasu pracy poprzedza przekroczenie normy dobowej, nie dochodzi do uprzedniego nabycia prawa do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przekraczających normę średniotygodniową i dlatego art. 1511 par. 2 K.p. część pierwsza znajduje zastosowanie z pominięciem drugiej części tego przepisu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nadliczbówki w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym

Pracuję w systemie dziennym 8h od poniedziałku do soboty (wolne dwa dni "ruchome" czyli niedziela i jakiś dzień tygodnia) (prawie codziennie są nadgodziny). Okres...

 

Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę

Czy pracując w systemie cztero brygadowym po 12 godzin należy się nam dodatek za prace w święta? Pracuje przy ochronie obiektów instytucji budżetowej w ruchu...

 

Czy stażysta może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo?

Stażysta ma pracować 40 godzin tygodniowo (8 godzin, 5 dni w tygodniu). Czy pracodawca może dołożyć dodatkowe godziny pracy, np. w sobotę?

 

Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin

Od wielu lat mój zakład pracy nie wypłaca mi należności za nadgodziny. Pracę ponadwymiarową mam udokumentowaną. Część kwoty dostałem w ramach...

 

Godziny nadliczbowe w okresie wypowiedzenia

Czy pracownik będący w okresie wypowiedzenia może odmówić pozostania w godzinach nadliczbowych? W firmie przyjęty jest zwyczaj, że kierownik...

 

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w sobotę?

W tym tygodniu od poniedziałku do piątku pracuję w godzinach 13-21. Dzisiaj przyszedł przełożony i powiedział, że również w sobotę mamy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »