Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatek z tytułu wysługi lat pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-12-18

Czy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym zachowuje prawo do dodatku z tytułu wysługi lat pracy?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że w świetle przepisów uznać należy, że w zakresie wynagrodzenia nauczyciel ma podczas pozostawania w stanie nieczynnym prawo wyłącznie do wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenie nauczycielskie składa się bowiem z kilku elementów, którymi są, zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Skoro więc KN wskazuje na pozostawienie nauczycielowi w stanie nieczynnym wyłącznie prawa do wynagrodzenia zasadniczego, to nauczyciel ten nie ma prawa do pozostałych składników wynagrodzenia – chyba że prawo takie wynika z przepisów płacowych obowiązujących w danej szkole (np. gdy regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony przez gminę dla szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym, przewiduje możliwość wypłaty nauczycielowi w stanie nieczynnym oprócz wynagrodzenia zasadniczego także dodatku stażowego, motywacyjnego itp.).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Potrącenia z wynagrodzenia

Zostałem obciążony karą pieniężną z powodu strat poniesionych w związku z reklamacją produktu. W uzasadnieniu podano art. 114 i 115 K.p.: pracownik, który...

Aneks dotyczący wynagrodzenia

W aneksie do umowy o pracę widnieje zapis, iż wypłata ruchomej części wynagrodzenia ( 40% ) zależna jest od średniej miesięcznej wydajności pracy na jednego...

Minimalna stawka godzinowa

Jak określić w umowie o pracę minimalne wynagrodzenie wg stawki godzinowej?

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia i ogłosił upadłość

Byłem zatrudniony na umowę o pracę na czas określony do 31 lipca. Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za czerwiec i lipiec, a początkiem...

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia

Czy do obliczenia minimalnego wynagrodzenia należy zaliczyć wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”? Jeżeli pracownica...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »