Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Do kiedy mogę być na urlopie wychowawczym?

• Autor: Marta Handzlik

Mam 3 letnie dziecko i korzystam z urlopu wychowawczego: od 01.01.2013 do 31.12.2013 r., przedłużony od 01.01.2014 do 31.12.2014 i aktualnie korzystam od 01.01.2015 do 31.05.2015 r. Do kiedy mogę przedłużyć ten urlop? Pracodawca zasugerował, że są jakieś zmiany, a ja nie jestem w temacie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy (z zaliczeniem wszystkich poprzednich okresów zatrudnienia) ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Od 1 października 2013 r. wymiar podstawowego urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, przy czym po 1 miesiącu z tej puli przysługuje każdemu z rodziców do wyłącznej dyspozycji. Jeden rodzic (opiekun) może wykorzystać pełną pulę, gdy:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Do 30 września 2013 r. wymiar urlopu wychowawczego był określony w latach (3 lata). Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy wprowadzono zmiany w tym zakresie. Urlop wychowawczy udzielany po 30 września 2013 r. po raz pierwszy lub jako kolejna część, podlega pod nowe regulacje.

Omawianego urlopu udziela się najwyżej w 5 częściach. Co istotne, nie występuje tu konieczność skorzystania z uprawnienia bezpośrednio po wykorzystaniu wcześniejszych urlopów związanych z wychowywaniem dziecka (podstawowym i dodatkowym macierzyńskim, czy rodzicielskim), nie jest też wymagana ciągłość tego urlopu, jednak można z niego korzystać nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Ten przedział wiekowy został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 2013 r. i obowiązuje od 17 czerwca 2013 r. (wcześniej granica wiekowa wynosiła 4 lata).

W sytuacji przedstawionej w pytaniu wykorzystywana przez Panią obecnie część urlopu wychowawczego zakończy się przed osiągnięciem przez dziecko 5 lat, a ponadto nie nastąpi wyczerpanie limitu tego urlopu (w przypadku korzystania z uprawnienia przez jednego rodzica wynosi on 35 miesięcy). Jednocześnie nie wyczerpała Pani także limitu części (5), więc będzie Pani mogła wystąpić o dalszą jego część stosownie do przepisów po nowelizacji – do wykorzystania ma Pani jeszcze 6 miesięcy urlopu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info