Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie?

Autor: Dorota Kriger

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie?

Urlop na żądanie - problem z osobą kompetentną do przyjęcia wniosku

Wniosek w sprawie urlopu na żądanie powinien być skierowany do pracodawcy. Ponieważ jednak w większych firmach bądź u pracodawców, którzy są np. jednostkami organizacyjnymi bądź osobami prawnymi, bezpośrednie poinformowanie o urlopie na żądanie samego pracodawcy jest niemożliwe, należy taką informację przekazać osobom, które reprezentują pracodawcę w sprawach kadrowych lub osobom odpowiedzialnym za kierowanie zakładem pracy.

Z reguły w większości takich zakładów pracy to kadry reprezentują pracodawcę w sprawach pracowniczych, dlatego zalecane jest przedstawianie wniosku (także ustnego) o urlop na żądanie pracownikowi kadr, który posiada stosowne upoważnienie pracodawcy do odbierania oświadczeń, pism i wniosków pracowników. Taką osobą może być też bezpośredni przełożony pracownika, który również został upoważniony do odbioru oświadczeń od pracowników mu podlegających.

Powyższe wynika m.in. z faktu, że urlop na żądanie, w przeciwieństwie do pozostałej części urlopu, na wykorzystanie której pracownik musi mieć zgodę pracodawcy, nie wymaga takiej zgody, jeśli spełnione są warunki do udzielenia takiego urlopu, np. pracownik nie wykorzystał wcześniej pełnego limitu 4 dni (art. 1672 K.p.).

W razie dalszych wątpliwości, komu należy przekazać informację o rozpoczęciu korzystania z urlopu na żądanie, należy zapoznać się z regulaminem pracy bądź z informacją dodatkową o warunkach zatrudnienia dla pracownika (art. 29 § 3 K.p.), które to dokumenty powinny regulować kwestie i sposób informowania pracodawcy o czasie i przyczynach nieobecności w pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info