Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dni wolne

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-12-01

Pracuję w sklepie spożywczym w następującym trybie: pon.-pt. 6-14 i niedziela wolna a w następnym tygodniu 14-21:30 (z reguły do 22 a płacone mam za 7,5 godziny) i niedziela pracująca (10 godzin). Za niedzielę płatne stawka za godzinę + 50%. Dni do odbioru nie ma. Z reguły wypada 2 niedziele wolne w miesiącu. Przepracowuję 180 i więcej godzin w miesiącu. Średnio tydzień pracy przekracza 48 godzin. Czy te powyżej zaliczane są do nadliczbowych? Za nie wykorzystane przerwy również nie jest płacone. Właściwie to nie ma przerw. Nie ma również żadnych warunków socjalnych takich jak chociażby miejsce na posiłek, ekwiwalent za pranie fartuchów (teraz nawet fartuchów nie ma bo stare są dziurawe). Czy za niewykorzystane przerwy powinno być płacone i ile? Czy za niedzielę powinno być płacone 100% do stawki godzinowej? Czy za pozostanie dodatkowo np. 2 godziny powinno być zapłacone 100% a nie normalna stawka? Czy w umowie powinna być określona wartość lub przynajmniej procent premii uznaniowej? Jeżeli umowa na czas określony wygasła mi 15.10. to od kiedy powinna być podpisana nowa?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku zamieszczenia w treści umowy o pracę premii uznaniowej jako elementu wynagrodzenia, umowa nie może przewidywać wysokości tej premii, bo w razie takiego umownego określenia (np. 20%), ten element płacowy przestanie być uznaniowym a stanie się roszczeniowym.

W razie, gdy umowa o pracę zawarta na czas określony uległa rozwiązaniu z upływem czasu na jaki została zawarta – w dniu 15.10.2004 r. – i strony zamierzają kontynuować stosunek pracy, wówczas następna pisemna umowa powinna być zawarta najpóźniej w dniu 16.10.2004 r.

W pozostałych sprawach proponuję zwrócić się do właściwego inspektora pracy o przeprowadzenie kontroli i zbadanie poprawności postępowania pracodawcy.

Przy okazji warto wyjaśnić jedną istotną kwestię, która przewija się w wielu pytaniach i odpowiedziach. Pytający nieraz uzyskują poradę, aby zwrócić się do właściwego inspektora pracy. Odpowiadają często, że kontrola ze strony PIP nic nie dała.

Trzeba wobec tego wyjaśnić, że inspektor pracy może podjąć określone prawem środki działania wówczas, gdy udowodni pracodawcy naruszenie prawa. W konsekwencji, jeśli pracodawca np. fałszuje ewidencję czasu pracy a pracownicy w obawie przed utratą pracy nie oponują, to można to oczywiście i trzeba zrozumieć, ale niestety w takim przypadku, inspektor pracy nie jest w stanie zebrać odpowiedniego materiału dowodowego potwierdzającego rzeczywiste nieprawidłowości.

Z tego względu, w kierowanych skargach czy wnioskach do PIP należałoby wskazywać tzw. pośrednie dowody, na podstawie których można by udowodnić pracodawcy nierzetelne sporządzanie ewidencji czasu pracy.

Przykładowo, jeśli pracownik pracuje stale na stanowisku komputerowym i jego praca jest ściśle czasowo ewidencjonowana przez system komputerowy, to trzeba o tym napisać w skardze, gdyż taka informacja może być pomocna przy wykryciu naruszeń prawa przez pracodawcę.

Pomocni mogą być także byli pracownicy danego pracodawcy, to znaczy już zwolnieni, ponieważ oni niczym, jako świadkowie naruszeń prawa pracy, nie ryzykują. Niestety, nie każdy obywatel chce pomóc innym, jeśli sprawa jego już nie dotyczy. Trzeba wobec tego pamiętać, że solidarność pracownicza rozumiana w dobrym tego słowa znaczeniu jest sprawą bardzo ważną w sferze walki z patologiami w stosunkach pracy, w myśl zasady, dziś ty pomożesz mnie, jutro ja tobie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana rozkładu czasu pracy przez pracodawcę

Do tej pory pracowałem od poniedziałku do piątku , czyli 40 godzin tygodniowo . Od nowego roku postanowiono zmienić nam system pracy na sześciodniowy lub inaczej...

 

Praca 8,5 godziny zamiast 8

Praca 8,5 godziny zamiast 8

Dzisiaj zwrócono mi uwagę, że zamknęłam sklep, w którym pracuję, minutę przed godz. 23. Odpowiedziałam, że według grafika mam pracować do 23,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »