Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dłuższy okres wypowiedzenia niż okres gwarantowany przez Kodeks pracy ? 3 miesiące zamiast 2 tygodni

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-12-20

Mam podpisaną umowę na czas określony (5 lat) i zapisaną klauzulę o wypowiedzeniu (3 miesiące). Na co można się powołać, żeby skorzystać z kodeksowego 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z reguły okres wypowiedzenia dłuższy niż określony w przepisach Kodeksu pracy może być dla pracownika bardziej korzystny. Jednakże nie jest tak, kiedy to pracownik decyduje się rozwiązać umowę, gdyż przykładowo chce podjąć inne zatrudnienie.

Zgodnie z art. 18 § 1 K.p. postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Postanowienia umowy o pracę, które są mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy, są nieważne z mocy samego prawa i zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy (art. 18 § 2 K.p.). Zapis mówiący o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia, różni się od okresu wynikającego z art. 33 K.p., zgodnie z którym pracownika i pracodawcę obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia (pod warunkiem że zapis o możliwości wypowiedzenia umowy został w ogóle zawarty w treści umowy o pracę). Teoretycznie więc dla pracownika, któremu zależy na jak najszybszym odejściu z pracy, termin 3-miesięczny jest mniej korzystny niż przepisy prawa pracy.

Jednakże zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2006 r. (sygn. akt: I PK 97/2005) ocena ważności postanowienia umowy o pracę wprowadzającego dłuższy okres jej wypowiedzenia dla pracownika (art. 18 § 2 K.p.) musi być odniesiona do konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności całokształtu regulacji umownych, w sposób zobiektywizowany uwzględniający warunki z chwili zawarcia umowy oraz „bilans korzyści i strat” dla pracownika.

Powyższe oznacza, że nie wolno ważności zapisu o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia analizować tylko w kontekście terminu rozwiązania umowy o pracę – analiza taka powinna odnosić się do chwili, w której nastąpiło zawarcie umowy o pracę, i podlegać konkretyzacji, wyrażającej się w uwzględnieniu sytuacji prawnej i faktycznej stron w chwili zawierania umowy o pracę.

Obecnie więc, jeśli chce Pan skorzystać z 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia zamiast 3-miesięcznego, należy wykazać, że zapis o wypowiedzeniu trwającym 3 miesiące był dla pracownika mniej korzystny już w chwili zawierania umowy o pracę. Trudno będzie to wykazać, gdyż dłuższy okres wypowiedzenia oznacza z reguły większą stabilność i pewność zatrudnienia. Można jednak w „bilansie korzyści i strat” sformułować argumenty, które przemawiają za krótszym okresem wypowiedzenia – oprócz przeszłej i obecnej sytuacji na rynku pracy mogą być to:

  • podjęcie pracy z atrakcyjnym wynagrodzeniem miesięcznym,
  • w zakładzie, który umożliwia podnoszenie kwalifikacji,
  • bliżej obecnego miejsca zamieszkania,
  • na stanowisku, które jest bardziej zgodne z zawodem wyuczonym lub wykształceniem pracownika niż obecnie wykonywana praca itp.

Argumenty te należy przeanalizować w kontekście obecnego zatrudnienia – jakie warunki zadecydowały o podjęciu obecnej pracy i jaki wpływ miały na ewentualny dłuższy bądź krótszy okres wypowiedzenia.

Można również zaznaczyć, że pracodawca, zatrudniając pracownika na tak długi okres (5 lat) i wprowadzając dłuższy okres wypowiedzenia, miał na celu ominięcie prawa, chcąc uniknąć w ten sposób zawarcia umowy na czas nieokreślony, którą w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu pracy trudniej jest rozwiązać.

Przedstawienie powyższych argumentów oraz wskazanie art. 18 § 2 K.p. powinny wystarczyć do unieważnienia zapisu o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki