Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dłuższy okres wypowiedzenia

Dariusz Kostyra • Opublikowane: 2008-02-01

W umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony podpisałem klauzulę, iż umowa może zostać rozwiązana za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy jest dozwolone wprowadzania dłuższych okresów wypowiedzenia niż wynika to z Kodeksu pracy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezależnie od regulacji zawartej w art. 36 § 5 Kodeksu pracy, która zezwala stronom, ustalić umownie dłuższy okres wypowiedzenia w razie, gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, w doktrynie i orzecznictwie wypowiadane są poglądy, według których są to okresy minimalne i mogą być zmieniane wolą stron, z zastrzeżeniem, że postanowienie takie nie będzie dla pracownika mniej korzystne niż przepisy prawa pracy ( art. 18 § 2 K.p.).

W uchwale  z dnia 9 listopada 1994 r., I PZP 46/94 Sąd Najwyższy uznał: „Zastrzeżenie w umowie o pracę zawartej na czas nie określony dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia tej umowy przez pracodawcę jest dopuszczalne na podstawie art. 18 § 2 K.p.”  W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy przyznał, że art. 36 K.p. sformułowany jest w sposób kategoryczny, choć nie oznacza to, że ten przepis wyklucza możliwość stosowania reguły uprzywilejowania pracownika. Wprawdzie w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmowano, że okresy wypowiedzenia mają charakter okresów sztywnych, lecz Sąd ten nie wypowiedział się jednoznacznie co do ściśle, bezwzględnie obowiązującego charakteru tych okresów.

Dotychczasowe wypowiedzi Sądu Najwyższego na temat okresów wypowiedzenia jako okresów sztywnych sformułowane zostały na tle dość szczególnych stanów faktycznych i dlatego nie miały charakteru stwierdzeń generalnie wyjaśniających znaczenie woli stron dla określenia długości okresów wypowiedzenia. W uzasadnieniu uchwały zwrócono także uwagę na ogólną tendencję poszerzenia autonomii woli stron w zakresie terminów wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Przedłużająca się nieobecność nauczyciela w pracy

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony (umowa o pracę – Kodeks pracy) przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni. W 182. dniu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »