Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi w banku a potrącenie części wynagrodzenia przez pracodawcę

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-07-13

Jestem zadłużony w banku i od trzech miesięcy, na mój wniosek, na moje konto nie wpływa wynagrodzenie (trafia do mnie przekazem). Czy bank może skontaktować się z moim pracodawcą i zająć mi pensję?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samo istnienie zadłużenia w banku nie uprawnia tej instytucji do działania w porozumieniu z pracodawcą i do zajęcia Pana wynagrodzenia.

Pracodawca ma obowiązek pobrać z wynagrodzenia kwoty należne od pracownika, ale możliwe to jest tylko:

  • za zgodą pracownika
  • lub na podstawie tytułu wykonawczego,
  • lub gdy Kodeks pracy zezwala wyraźnie na potrącenie.

Zgodnie z art. 87 § 1 K.p. z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108.

Z wynagrodzenia za pracę pracodawca może też odliczyć w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 K.p.).

Powyższe potrącenia mogą być dokonywane bez zgody pracownika, a wszystkie inne należności – zgodnie z art. 91 § 1 K.p. – mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą, wyrażoną na piśmie.

Jak można zauważyć, aby pracodawca mógł potrącić jakiekolwiek kwoty z Pana wynagrodzenia, powinien w pierwszej kolejności otrzymać tytuł wykonawczy, czyli dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i odpowiadającego mu obowiązku dłużnika. Tytuł wykonawczy jest tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Bez takiego dokumentu pracodawca nie będzie mógł potrącić z Pana wynagrodzenia jakiejkolwiek kwoty, która mogłaby zaspokoić roszczenia banku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Wynagrodzenie nauczyciela za dni wolne od zajęć

Pracuję jako wychowawca w internacie (pensum 30/30). W trakcie roku szkolnego są dni wolne od zajęć dydaktycznych, np. w trakcie matur....

 

Bezprawne zwolnienie w ciąży i brak macierzyńskiego

W połowie 2015 r. zostałam zwolniona dyscyplinarnie. Przebywałam wtedy na zwolnieniu z powodu ciąży. Wniosłam sprawę do sądu i wygrałam. Wyrok...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »